Mobiliteit

Bekijk hier hoe de personeelsleden naar het werk komen op jouw campus: modal splits van 2014, 2017 en 2018. Modal split 2018

Onze ambitie

De UGent heeft zich geëngageerd tot een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarin de visie als volgt luidt: "De UGent voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij de campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid wordt verhoogd en de milieu-impact van de verplaatsingen door personeel en studenten gereduceerd wordt."

 

Hiertoe worden volgende strategische keuzes en doelstellingen vooropgesteld:

 • Het gebruik van duurzame vervoersmodi voor woon-werkverkeer is tegen 2020 gestegen van 48% tot 65%, voor de dagelijkse verplaatsingen door studenten van 83% tot 90%.
 • Elke fietsende werknemer heeft tegen 2020 een kwaliteitsvolle fietsenstalling op max. 2 min en elke autogebruiker een parkeerplaats op max. 15 min wandelafstand van de hoofdingang. Elke fietsende student heeft tegen 2020 een fietsenstalling op max. 2 min wandelafstand van de hoofdingang. Elke pendelaar heeft tegen 2020 een halte van openbaar- of collectief vervoer op max. 10 min wandelafstand van de hoofdingang.
 • Bij een tekort aan fietsenstalling wordt steeds voorrang gegeven aan uitbreiding van de stallingscapaciteit voor de fiets t.o.v. parkeerplaatsen voor auto’s. Het voetpad wordt in elk geval gevrijwaard en het aanwezig groen dat zou moeten verdwijnen wordt gecompenseerd.
 • Bij het vorm geven van de beleidsdoelstellingen van de overheid wordt nauw en constructief samengewerkt met Stad Gent, De Lijn en andere betrokken partners voor projecten zoals het inrichten van fietsassen en fietsstraten, het scheiden van verkeersstromen, het delen van parking, campagnes rond hoffelijkheid en verkeersveiligheid, …
 • Tegen 2020 zal het aantal ongevallen van en naar het werk gehalveerd zijn.

Wat doen we?

 • Pendelaars kunnen ’s avonds hun fiets in een voorbehouden fietsenstalling aan het station plaatsen.
 • Dienstverplaatsingen kunnen met dienstfietsen of deelauto’s gemaakt worden.
 • Een mobiele fietshersteldienst rukt uit bij fietspech en studenten kunnen goedkoop een fiets huren bij student EN mobiliteit en maken gebruik van de fietsherstelplaatsen.
 • De vele fietsenstallingen op de campussen proberen iedereen een plekje te bieden en worden aangepast aan de nieuwe noden (ruimte voor fietskarren en bakfietsen, stopcontacten, ...).
 • Er zijn fietsstraten op campus Sterre en Ardoyen.
 • Op vertoon van je UGent/UZGent-personeelskaart geeft BSbike 9% korting op de aankoop van een e-fiets en bijkomende korting op onderhoud tot 15% van het aankoopbedrag. Meer info bij de.
 • Een duurzaam wagenparkbeleid legt de duurzaamheidscriteria vast waaraan een auto bij aankoop moet voldoen.
 • Er is een shuttledienst tussen Tech Lane Ghent en Gent-Sint-Pieters.
 • Er is een duurzaam reisbeleid.
 • Omvormen van parkings tot groene ruimte, plein, fietsenstalling: parking achterkant Rectoraat, bovengrondse parking Dunant, parking Muinkschelde.
 • Knippen van straten en omvormen tot plein: Rozier en Ledeganckstraat.

Lopende projecten

 • Inrichten van pools van dienstwagens per campus i.p.v. per dienst.
 • Uitwerken van een autoremmend parkeerbeleid.
 • Omvormen van parkings tot groene ruimte, plein, fietsenstalling: gedeelte van parking Rectoraat, gedeelte van parking Sterre.