Onderwijs

De UGent is met meer dan 38.000 studenten één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Deze jonge mensen worden de experten, beleidsmensen en ondernemers van morgen. De integratie van duurzame ontwikkeling in het volledige opleidingsaanbod is dan ook een ambitie van de UGent.

Wat doen we

  • Het hoger onderwijs wordt beschouwd als een belangrijke katalysator voor duurzame ontwikkeling, voornamelijk via haar klassieke opdrachten van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De voorbije twee decennia hebben hogeronderwijsinstellingen wereldwijd en in Vlaanderen internationale verklaringen ondertekend om hun engagement aan te tonen. Ook de UGent. Bijv. het COPERNICUS handvest.
  • Met de goedkeuring van de duurzaamheidsvisie heeft de UGent beslist om duurzaamheid te integreren in haar onderwijsbeleid.
    • Invoering van multidisciplinair universiteitsbreed keuzevak duurzaamheidsdenken.
    • De afstuderende studenten worden 2-jaarlijks bevraagd in het kader van de opleidingsevaluatie over het aspect ‘duurzame ontwikkeling’.

Lopende projecten

    • Voorbereiding van duurzaamheidssessies in de verschillende faculteiten om duurzaamheid in het volledige onderwijsaanbod te integreren. De duurzaamheidssessies behandelen de vragen ‘waar komen we vandaan?’ en ‘waar willen we naartoe?’, proberen de inhoud van de verandering duidelijk te maken en bekijken hoe dit kan gebeuren. De oefening wordt beschouwd als een belangrijk leertraject en zelfanalyse. De resultaten van het proces kunnen aanleiding geven tot een actieplan, om het aspect duurzame ontwikkeling nog beter te integreren in het opleidingsaanbod van de faculteiten.