Werking

Duurzaamheidskantoor

De dagelijkse werking van het duurzaamheidsgebeuren gebeurt door het Duurzaamheidskantoor. In het Duurzaamheidskantoor werken studenten en personeel, enthousiast over duurzame ontwikkeling, nauw samen. Ze initiëren en coördineren duurzaamheidsprojecten, ze stimuleren en verbinden engagement en ze bewaken de voortgang van het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Het Duurzaamheidskantoor vormt het centrale aanspreekpunt voor duurzame ontwikkeling aan de UGent.

Commissie duurzaamheidsbeleid

De commissie duurzaamheidsbeleid wil het duurzaamheidsbeleid verder verankeren in de organisatie van de UGent en hoog op de universitaire agenda te zetten. De commissie adviseert de rector, het Bestuurscollege, de Raad van Bestuur en andere organen m.b.t. duurzaamheidsthema’s, doet voorstellen voor structurele duurzaamheidsmaatregelen of duurzaamheidsprojecten.

Lees hier de verslagen.

Transitie UGent

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsmensen. Iedereen aan UGent is welkom om deel te nemen aan onze discussies en initiatieven. Allen zijn we er van overtuigd dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Duurzaamheidsplatform

Duurzaamheid is het werk van vele mensen, op vele niveaus. Daarom vormen we een duurzaamheidsplatform, waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering elkaar kunnen versterken op vlak van duurzame ontwikkeling.

In het Duurzaamheidsplatform blijft elke afdeling, onderzoeksgroep/platform, studentenvereniging, … zijn eigenheid behouden, maar worden duurzaamheidsgerelateerde netwerken, werkgroepen en samenwerkingsverbanden gelinkt. Van hieruit kan expertise gezocht worden voor het geven van adviezen en het uitvoeren van duurzaamheidstoetsen bij beleidsbeslissingen. Op die manier wordt de kennis, de deskundigheid en het engagement dat veelvuldig maar verspreid aanwezig is, gebundeld en een inter-, multi- en transdisciplinaire samenwerking aan duurzame ontwikkeling gestimuleerd.

 Food2know identificeert nieuwe trends en opportuniteiten in onderzoek en ontwikkeling in de markt van diervoeding, voeding en gezondheid en streeft naar multidisciplinair innovatief onderzoek.

 • CoRR:

  Het Center of Renewable Resources (CoRR) van de UGent wil multidisciplinair onderzoek verrichten rond de integrale valorisatie van industriële gewassen en herbruikbare bronnen in het algemeen.
 • SET:

  Ghent University Sustainable Energy Technologies (UGent SET) is een uniek aanspreekpunt voor bedrijven die geconfronteerd worden met de multidisciplinaire uitdagingen in het energiedomein.
 •  Powerlink:

  Power-Link, het energiekennisplatform van de Universiteit Gent, initieert en ondersteunt wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond duurzame en hernieuwbare energie, en wil zo een antwoord bieden op de energie-uitdagingen van vandaag én morgen.
 • Marine@UGent:

  Het UGent Marine Sciences Center of Excellence is een interdisciplinair consortium. Deze samenwerking leidt tot innovatieve oplossingen, onder meer voor duurzame visserij en aquacultuur en geeft een boost aan de mariene wetenschap en de technische innovatie in België.