Duurzaamheidsverslag

Cover duurzaamheidsverslag 2020

 

Het duurzaamheidsverslag 2020 toont welke maatregelen de UGent neemt om de transitie naar een duurzamere samenleving mee vorm te geven én te versnellen en welke resultaten daarbij geboekt worden. 
Het verslag is het resultaat van een ruim participatief traject waarbij veel academici en beleidsmedewerkers een constructieve bijdrage leverden. Dit traject stimuleerde een open en boeiend debat over de richting waarop UGent moet inzetten. Dit vertaalt zich in een duurzaamheidsagenda voor de komende jaren, met concrete actiepunten en mature ideeën die in de komende jaren verder zullen uitgewerkt worden.  

Algemene standaarden (Foundation, General Disclosures, Management Approach, GRI 100)

Economische standaarden (Economic Standards GRI 200)

Milieustandaarden (Environmental Standards GRI 300)

Sociale standaarden (Social Standards GRI 400)

Vorige verslagen

Cover duurzaamheidsverslag 2018 Duurzaamheidsrapport UGent 2016 Duurzaamheidsverslag 2013

duurzaamheidsverslag

2018

duurzaamheidsverslag

2016

duurzaamheidsverslag

2014