Circulair waterbeheer

Vijver campus Diergeneeskunde

Waterbeleid

UGent maakt werk van een integraal waterbeleid dat de waterkringlopen zoveel mogelijk lokaal
sluit en de gevolgen van de klimaatverandering mildert.

Helofytenveld faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Watertransitie op je campus

92% van het gebruikte water is leidingwater. Dit kostbaar drinkwater kan in tal van
toepassingen vervangen worden door alternatieve waterbevoorradingsbronnen.

  • Heel wat toiletten worden gespoeld met regenwater. Op campus Diergeneeskunde en campus Heymans wordt afvalwater gezuiverd en hergebruikt voor het reinigen van stallen en spoelen van toiletten.
  • Er zijn watertransitiestudies lopende op campus Sterre en site Sint-Pietersnieuwstraat.

Laboratorium

Waterbesparing op je werkplek

Ga slim om met water en verspil het niet. Wees de ambassadeur, de duurzaamheidsverantwoordelijke, de enthousiasteling, ... binnen uw groep en motiveer anderen!

  • Meld lekkende kranen! Een lopend toilet verbruikt 1l/min!
  • Meld de aankoop van toestellen met een groot verbruik en vraag advies aan milieu@ugent.be.
  • Meld defecten of (te verwachten) buitensporige verbruiken aan milieu@ugent.be (waterkosten kunnen bij ontstentenis hiervan doorgerekend worden aan de vakgroep).

Contact

Meer info: milieu@UGent.be 

Milieuadviseur water: GreetPersoon@ugent.be