Onderwijsinitiatieven voor studenten

Duurzame opleidingsonderdelen

Er zijn vier universiteitsbrede keuzevakken die sociaal-ecologische thema's centraal zetten. Deze kan je vanuit elke opleiding volgen. 

Daarnaast zijn er in vrijwel elke opleiding opleidingsonderdelen die focussen op duurzaamheid.

Summer schools Klimaat & Dierenwelzijn

De Summer School Klimaat en de Summer School Dierenwelzijn zijn summer schools georganiseerd voor en door UGent-studenten. Hierbij worden de uitdagingen rond klimaat of dierenwelzijn vanuit verschillende hoeken bekijken. De summer schools zijn extracurriculair en vinden kostenloos plaats in de laatste week van de zomervakantie.

Een opleiding kiezen

Ga je een opleiding kiezen en wil je dat het thema duurzaamheid daar uitgebreid in aan bod komt? Deze opleidingen hebben een leerlijn duurzaamheid in hun curriculum opgenomen

Bachelor- en masterproeven en stages

Een aantal opleidingen kiest duurzaamheidskwesties als onderwerp voor de bachelor- of masterproef. Bekijk binnen jouw opleiding wat de mogelijkheden zijn.

 Sommige onderzoeksvragen komen tot stand in de Stadsacademie, een plek waar Gentse beleidsmakers en UGent-docenten samen nadenken over sociale en ecologische uitdagingen van UGent en stad Gent. Deze uitdagingen krijgen een vertaling in projecten, bachelorproeven en masterproeven. Een concreet voorbeeld is het ‘Living Lab campus Sterre’, waarbij de campus zelf dient als experimenteerruimte voor  studenten-onderzoek rond vraagstukken zoals circulair bouwen, biodiversiteit, ruimtegebruik en energie.