Summer School Dierenwelzijn

Wat?

Via workshops en sprekers leer je 5 dagen lang de uitdagingen rond dierenwelzijn te identificeren en mogelijke oplossingen uit Foto Dierenwelzijn Algemeenverschillende invalshoeken te benaderen. Daarnaast neem je deel aan een excursie en boeiende activiteiten.

Onder begeleiding van experts verdiep je je ook in concrete probleemstellingen, waar je met medestudenten uit verschillende studierichtingen je tanden in zal zetten. We sluiten de week gezamenlijk af met een presentatiemoment door de deelnemers. 

Bekijk foto's van de eerste editie van de zuster-summer school Klimaat

Wanneer?

De summer school zal dit academiejaar doorgaan van 20 tot 24 september 2021. Uiteraard houden we de evolutie rond de COVID-epidemie in het oog. Mogelijks gaat de summer school daarom ook door in aangepaste vorm. 

Inschrijven doe je door ten laatste 15 augustus je motivatiefiche door te mailen naar summerschool.dierenwelzijn@ugent.be.

Voor wie?Summerschool Klimaat groepsfoto.

De Summer School Dierenwelzijn richt zich tot gemotiveerde studenten uit alle studierichtingen en wordt georganiseerd in het Nederlands. 

Elke UGent-student die reeds 2 jaar of langer hoger onderwijs genoot kan zich aanmelden. Studenten diergeneeskunde die hun master starten krijgen voorrang op hun 3e bachelor-collega's. 

Op basis van een motivatiefiche worden 30 studenten geselecteerd om aan de summer school deel te nemen. We zoeken hierbij een goede mix van studenten en zijn dus op zoek naar studenten met een ruim scala aan achtergronden en visies rond dierenwelzijn. 

Kosten

De summer school is gratis voor deelnemers. Alle activiteiten en maaltijden worden gedekt door de UGent.

Weekplanning

De weekplanning bestaat grotendeels uit lezingen om de nodige kennis te verwerven, en uit workshops om deze kennis toe te passen vanuit ieders interesse, achtergrond en ervaring. Daarnaast zijn er ook enkele extra activiteiten voorzien zoals een avondlezing en een excursie.  

Welke meerwaarde?

De summer school biedt een uitgelezen kans om je kennis rond dierenwelzijn te vergroten en je kijk op de bijhorende uitdagingen te verbreden. We bekijken tijdens deze summer school dit complexe onderwerp vanuit de ogen van het dier. Met een mooie mix van studenten diergeneeskunde en studenten met een andere achtergrond gaan we dieper in op enkele standaard praktijken en mogelijke toekomstbeelden.

Door met medestudenten actief rond problemen te werken tijdens de workshops, ondervind je zelf de uitdaging om verschillende visies met elkaar te verenigen in de zoektocht naar oplossingen voor de moderne dierenwelzijnsuitdagingen. We gaan daarbij volop voor Durf Denken en zoeken dan ook naar een gezonde uitwisselingen van ideeën. 

Inschrijven

Inschrijven doe je door zo snel mogelijk en ten laatste op 15 augustus je motivatiefiche door te mailen naar summerschool.dierenwelzijn@ugent.be.  Als onderwerp voor de mail gebruik je: "Motivatiefiche Summer School Dierenwelzijn". 

Contact 

summerschool.dierenwelzijn@ugent.be

Coördinator

Anne-Laure Devolder

Kernteam

  • Cato Van Herzele
  • Pauline Vynckier
  • Joyce Schumans
  • Meinou Houwman
  • Prof. Christel Moons
  • Prof. Sarne De Vliegher
  • Prof. Machteld Van Dierendonck
  • Prof. Katleen Hermans
  • Prof. Frank Tuyttens