Afdeling Internationalisering

Contactgegevens

Het Pand, Onderbergen 1
9000 GENT
secretariaatAIB@UGent.be
tel. 09 264 70 02

Medewerkers

FUNCTIE

NAAM

Afdelingshoofd

Frederik DE DECKER

Secretariaat

Evy POT

Secretariaat

Belinda BÜGLER

Secretariaat

Rieke WILLEMS

Financieel projectbeheer
Contacturen: niet op Woensdagnamiddag

Kristof VAN HOECKE

Financieel projectbeheer

Geert VAN DAMME

Administratieve en sociale begeleiding van inkomende internationale studenten, en van inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. Beheer van bilaterale akkoorden

Benedicte Desmedt

Administratieve en sociale begeleiding van inkomende internationale studenten, en van inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. Beheer van bilaterale akkoorden

Contacturen: niet op Wo-namiddag

Karen WOUTERS

Administratieve en sociale begeleiding van inkomende internationale studenten, en van inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. Beheer van bilaterale akkoorden

Maaike DHONDT

Administratieve en sociale begeleiding van inkomende internationale studenten, en van inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. Beheer van bilaterale akkoorden

Contacturen: niet op Wo

Greet NAESSENS

Beleidsmedewerker: Verder studeren in het buitenland en (internationale) stage na studie. Contactpersoon UGent Community of Practice rond stage, Erasmus+ Traineeship, stageconsortium Reconfirm, Leo-Net, Vlaamse expertengroep internationale stage.
Contacturen: niet op Wo- en Do-namiddag

Patricia BURSSENS

Administratieve ondersteuning van internationale stagemobiliteit

Contacturen: Ma, Di, Woe-voormiddag

Laila BOULYOU

Beleidsmedewerker: Erasmus+ programma (KA1 mobiliteit binnen Europa, KA2 Strategische partnerschappen, Jean Monnet), Erasmus Belgica
Contacturen: niet op Wo- en Vr-namiddag

Geneviève COCHEZ

Beleidsmedewerker: Institutionele Bilaterale Akkoorden (buiten de Erasmuszone), Erasmus+ credit mobility, Beurzenprogramma’s van de Vlaamse overheid,  Nieuwe Opleidingen, Joint Masters, Double Degrees
Contacturen: niet op Wo namiddag

Reintje REYNEBEAU

Beleidsmedewerker: Institutionele Bilaterale Akkoorden (buiten de Erasmuszone), Erasmus+ credit mobility, Beurzenprogramma’s van de Vlaamse Overheid.
Contacturen: niet op Wo

Elisabeth VELLE

Beleidsmedewerker: Dataverzameling en –analyse (incl. registratie en administratie mobiliteit in Oasis), eQuATIC, Erasmus Without Paper

Paul LEYS

Beleidsmedewerker: Erasmus+ programma (Key Action 2 Strategic Partnerships, Knowledge Alliances; Key Action 3 Policy Reform; Jean Monnet en Sport
Contacturen: niet op Wo

An VAN LAEKEN

Projectondersteuning en administratie EU-education projects team, inhoudsleverancier en onderhoud van de webpagina's voor de Afdeling Internationalisering, financieel projectbeheer

Jan RUMES

Beleidsmedewerker: Rusland platform,  Erasmus + programma: Key Action 2 Capacity Building in Higher Education
Contacturen: niet op Vr-namiddag

Delfien CLOET

Beleidsmedewerker: Latijns-Amerika Platform, Erasmus + programma: Key Action 2 Capacity Building in Higher Education, Santander Group, Erasmus Mundus Action 2 (partnerprojecten)
Contacturen: niet op Wo-namiddag

Barbara CLAEYS

Coördinator China Platform: Management van het China Platform in samenwerking met vertegenwoordiger in Beijing en in nauw overleg met  de Directeur en de stuurgroep van het China Platform in UGent; alsook in overleg met de strategische partners.

Inge MANGELSCHOTS

Beleidsmedewerker: Opvolging Europees beleid in hoger onderwijs, Erasmus+, EUF, CESAER, IGLO, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Interfacultaire Resonantiegroep, Commissie Mensenrechtenbeleid in Internationalisering

Andries VERSPEETEN

Beleidsmedewerker: Strategische Allianties, Regionale Samenwerking, Inhoudsleverancier webpagina's

Gijs COUCKE

Beleidsmedewerker Communicatie: Internationale Alumni
Contacturen: niet op Wo

Carole PICAVET

Beleidsmedewerker: Visa-problematiek, Solvabiliteit

Marianne MARTENS

Coördinator Afrika Platform

Annelies Verdoolaege

Coördinator Asean Platform

Jean Dhont