Afdeling Internationalisering

Contactgegevens

Het Pand, Onderbergen 1
9000 GENT
secretariaatAIB@UGent.be
tel. 09 264 70 02
fax 09 264 31 31

Medewerkers

FUNCTIE

NAAM

Afdelingshoofd

Frederik DE DECKER

Secretariaat

Evy POT

Secretariaat

Belinda BÜGLER

Secretariaat
Contacturen: Di, Wo, afwisselend Do

Catherine MESTDAG

Financieel projectbeheer
Contacturen: niet op Wo- en Vr-namiddag

Kristof VAN HOECKE

Financieel projectbeheer

Geert VAN DAMME

Financieel projectbeheer

Karel VERCAMST

Exchange Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende uitwisselingsstudenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Stephanie VANCOILLIE

Exchange Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende uitwisselingsstudenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Laila BOULYOU

International Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende reguliere studenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Charlotte MOULIN

Exchange Student Adviser: Administratieve en sociale begeleiding uitgaande uitwisselingsstudenten / Beheer bilaterale akkoorden
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Kelly VAN MALDEREN

Exchange Student Adviser: Administratieve en sociale begeleiding uitgaande uitwisselingsstudenten / Beheer bilaterale akkoorden
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Greet NAESSENS

Exchange Student Adviser: Administratieve en sociale begeleiding uitgaande uitwisselingsstudenten / Beheer bilaterale akkoorden
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Patricia VANBRABANDT

Beleidsmedewerker: Verder studeren na de studies en studiebeurzen buitenland; internationale stage na afstuderen: Erasmus+, Vlaams stageplatform RECONFIRM, stages buiten Europa; Asem Work Placement Pilot Programme
Contacturen: niet op Wo- en Do-namiddag

Patricia BURSSENS

Beleidsmedewerker: Erasmus+ programma (KA1 mobiliteit binnen Europa, KA2 Strategische partnerschappen, Jean Monnet), Erasmus Belgica
Contacturen: niet op Wo- en Vr-namiddag

Geneviève COCHEZ

Beleidsmedewerker: Institutionele Bilaterale Akkoorden (buiten de Erasmuszone), Erasmus+ credit mobility, Summer Schools, Beurzenprogramma’s van de Vlaamse overheid,  Nieuwe Opleidingen, Joint Masters, Double Degrees
Contacturen: niet op Vr

Reintje REYNEBEAU

Beleidsmedewerker: Institutionele Bilaterale Akkoorden (buiten de Erasmuszone), Erasmus+ credit mobility, Summer Schools, Beurzenprogramma’s van de Vlaamse Overheid, Erasmus Mundus Actie 2 partnerprojecten met Oost-Europa (WEBB en EUROEAST)

Elisabeth VELLE

Expert internationalisering: Coördinatie projecten Egracons en Erasmus Without Paper, Santander Group (executive committee), VLOR, FKA, Adinsa

Valère MEUS

Beleidsmedewerker: Dataverzameling en –analyse (incl. registratie en administratie mobiliteit in Oasis), Vlaams project eQuATIC, Erasmus Without Paper, BAEF, Fulbright

Paul LEYS

Project Manager: Coördinatie Erasmus Mundus Actie 2 - BASILEUS (Westelijke Balkan) en LOTUS (Zuidoost-Azië); Beleidsondersteuning.

An VAN LAEKEN

Projectmedewerker: Administratie Erasmus Mundus Actie 2 - BASILEUS (Westelijke Balkan) en LOTUS (Zuidoost-Azië); inhoudsleverancier website internationalisering

Jan RUMES

Beleidsmedewerker: Rusland platform,  Erasmus + programma: Key Action 2 Capacity Building in Higher Education, Tempus (uitdovende projecten tot 2017)
Contacturen: niet op Vr-namiddag

Delfien CLOET

Beleidsmedewerker: Latijns-Amerika Platform, Erasmus + programma: Key Action 2 Capacity Building in Higher Education, Santander Group, Erasmus Mundus Action 2 (partnerprojecten)
Contacturen: niet op Wo

Barbara CLAEYS

Coördinator China Platform: Management van het China Platform in samenwerking met vertegenwoordiger in Beijing en in nauw overleg met academisch coördinator en stuurgroep UGent; alsook in overleg met de strategische partners. Back-up regionaal ASEAN Platform.

Inge MANGELSCHOTS

Beleidsmedewerker: Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Erasmus+ Knowledge Alliances en Strategic Partnerships, secretariaat Expertengroep Internationalisering en Interfacultaire Resonantiegroep

Andries VERSPEETEN

Beleidsmedewerker: Strategische Allianties, Regionale Samenwerking, Inhoudsleverancier webpagina's

Gijs COUCKE

Beleidsmedewerker Communicatie: Events, print, online
Contacturen: niet op Wo-namiddag

Carole PICAVET


Medewerker Communicatie: Events, print, online

Hilde VAN MAELE

Coördinator Afrika Platform

Annelies Verdoolaege

Coördinator Asean Platform

Jean Dhont