Afdeling Internationalisering

Contactgegevens

Het Pand, Onderbergen 1
9000 GENT
secretariaatAIB@UGent.be
tel. 09 264 70 02

Medewerkers

FUNCTIE

NAAM

Afdelingshoofd

Frederik DE DECKER

Secretariaat

Evy POT

Secretariaat

Belinda BÜGLER

Secretariaat
Contacturen: Di, Wo, afwisselend Do

Catherine MESTDAG

Financieel projectbeheer
Contacturen: niet op Woensdagnamiddag

Kristof VAN HOECKE

Financieel projectbeheer

Geert VAN DAMME

Exchange Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende uitwisselingsstudenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Benedicte Desmedt

Exchange Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende uitwisselingsstudenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Stephanie VANCOILLIE

Exchange Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende uitwisselingsstudenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Laila BOULYOU

International Student Adviser: administratieve en sociale begeleiding inkomende reguliere studenten
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Charlotte MOULIN

Exchange Student Adviser: Administratieve en sociale begeleiding uitgaande uitwisselingsstudenten / Beheer bilaterale akkoorden
Contacturen: Ma, Di, Do van 13.30 tot 16.30u

Greet NAESSENS

Inter-institutional Agreements, Erasmus+ credit mobility, social media

Patricia VANBRABANDT

Beleidsmedewerker: Verder studeren in het buitenland en (internationale) stage na studie. Contactpersoon UGent Community of Practice rond stage, Erasmus+ Traineeship, stageconsortium Reconfirm, Leo-Net, Vlaamse expertengroep internationale stage.
Contacturen: niet op Wo- en Do-namiddag

Patricia BURSSENS

Beleidsmedewerker: Erasmus+ programma (KA1 mobiliteit binnen Europa, KA2 Strategische partnerschappen, Jean Monnet), Erasmus Belgica
Contacturen: niet op Wo- en Vr-namiddag

Geneviève COCHEZ

Beleidsmedewerker: Institutionele Bilaterale Akkoorden (buiten de Erasmuszone), Erasmus+ credit mobility, Beurzenprogramma’s van de Vlaamse overheid,  Nieuwe Opleidingen, Joint Masters, Double Degrees
Contacturen: niet op Wo namiddag

Reintje REYNEBEAU

Beleidsmedewerker: Institutionele Bilaterale Akkoorden (buiten de Erasmuszone), Erasmus+ credit mobility, Beurzenprogramma’s van de Vlaamse Overheid.
Contacturen: niet op Vrij

Elisabeth VELLE

Beleidsmedewerker: Dataverzameling en –analyse (incl. registratie en administratie mobiliteit in Oasis), eQuATIC, Erasmus Without Paper

Paul LEYS

Beleidsmedewerker: Erasmus+ programma (Key Action 2 Strategic Partnerships, Knowledge Alliances; Key Action 3 Policy Reform; Jean Monnet en Sport
Contacturen: niet op Wo

An VAN LAEKEN

Projectondersteuning en administratie EU-education projects team, inhoudsleverancier en onderhoud van de webpagina's voor de Afdeling Internationalisering

Jan RUMES

Beleidsmedewerker: Rusland platform,  Erasmus + programma: Key Action 2 Capacity Building in Higher Education
Contacturen: niet op Vr-namiddag

Delfien CLOET

Beleidsmedewerker: Latijns-Amerika Platform, Erasmus + programma: Key Action 2 Capacity Building in Higher Education, Santander Group, Erasmus Mundus Action 2 (partnerprojecten)
Contacturen: niet op Wo-namiddag

Barbara CLAEYS

Coördinator China Platform: Management van het China Platform in samenwerking met vertegenwoordiger in Beijing en in nauw overleg met  de Directeur en de stuurgroep van het China Platform in UGent; alsook in overleg met de strategische partners.

Inge MANGELSCHOTS

Beleidsmedewerker: Opvolging Europees beleid in hoger onderwijs, Erasmus+, EUF, CESAER, IGLO, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, secretaris Expertengroep Internationalisering, Interfacultaire Resonantiegroep, Commissie Mensenrechtenbeleid in Internationalisering

Andries VERSPEETEN

Beleidsmedewerker: Strategische Allianties, Regionale Samenwerking, Inhoudsleverancier webpagina's

Gijs COUCKE

Beleidsmedewerker Communicatie: Events, print, online
Contacturen: niet op Wo-namiddag

Carole PICAVET

Coördinator Afrika Platform

Annelies Verdoolaege

Coördinator Asean Platform

Jean Dhont