Onderwijskwaliteitszorg

De UGent hanteert een gedecentraliseerd systeem van onderwijskwaliteitszorg. De faculteiten staan in voor de uitbouw van een interne kwaliteitsbewaking en -verbetering van de onderwijsleerprocessen en van de curricula. Ze worden hierbij ondersteund door een aantal centraal aangestuurde initiatieven.

Ombudsdiensten

De ombudsdiensten vormen een belangrijke schakel in het kwaliteitsbeleid van de Universiteit Gent. Hierbij trachten we de drempel voor klachten over het verloop van het onderwijs- en examengebeuren zo laag mogelijk te houden.

Systemen en modellen voor kwaliteitszorg

De aandacht voor onderwijskwaliteit wordt vertaald in een aantal instrumenten die de afdeling Onderwijskwaliteitszorg heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de kwaliteitszorgprocessen in de faculteiten:

Onderwijsprofessionalisering

De ondersteuning van de didactische ontwikkeling en begeleiding van lesgevers bestaat uit het aanbieden van docenten- en assistententrainingen, onderwijskundige seminaries, online informatie en professionalisering op maat.

Onderwijsinnovatie

De Universiteit Gent draagt onderwijsinnovatie en onderwijsonderzoek hoog in het vaandel.

Contact

Stuur gerust een mail naar onderwijskwaliteitszorg@ugent.be.