Activerend Leren

De UGent zet volop in op “activerend onderwijs” in haar onderwijsbeleid. “Actief leren” is een basiskenmerk van elk kwaliteitsvol onderwijs dat studenten in de breed scala aan competenties wenst op te leiden. Bovendien hebben actuele uitdagingen in het UGent onderwijs actief leren nog prominenter naar voor geschoven.

Op het Bestuurscollege van 20 maart 2018 werd het voorstel goedgekeurd om de centrale onderwijsinnovatiemiddelen van 2018 aan te wenden om een didactisch projectteam (het zgn. ACTIVO-team) samen te stellen dat samen met het UGent onderwijsprofessionaliseringsteam opleidingen en lesgevers zal begeleiden om geschikte activerende onderwijs- en leeractiviteiten, passende (permanente) evaluaties en efficiënte vormen van feedback in het onderwijs in te bouwen.

Op de Onderwijsdag van 18 mei 2018 is dit project voorgesteld en kregen de deelnemers al een voorsmaakje hoe ze op een kleinschalige en op meer uitgebreide manier studenten kunt activeren.

Meer weten

Wil je meer informatie over dit project?

Ga naar https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/activerend-onderwijs-aan-de-ugent-het-activo-proje/ of neem contact op met .