Voorstellen 2015

Uitbreiding van de op Campus Coupure geïmplementeerde onderwijsvernieuwende technieken en middelen naar de geïntegreerde campussen Kortrijk en Schoonmeersen

Doel

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen wil met die project het gebruik van stembakjes, digitale tabletten en mobiele opnameapparatuur uitbreiden naar de geïntegreerde campussen Kortrijk en Schoonmeersen. Er wordt eveneens een lokaal aanspreekpunt voorzien dat samenwerkt met de facultaire dienst Logistieke Ondersteuning van de campus Coupure. Net zoals vorig jaar wil de faculteit ook dit jaar vier praktijkgerichte onderwijsinnovatie-workshops organiseren.

Contact

prof. dr. Luc Tirry

Methodiek en wetenschappelijke communicatie - of hoe de informatievaardigheden van studenten verbeteren: een vernieuwende aanpak.

Doel

In dit project wil men alle informatie over het verzamelen, lezen, verwerken en schrijven van wetenschappelijke informatie aanbieden aan bachelor- en masterstudenten. Hierbij wordt vertrokken van de richtlijnen van het ‘Information Literacy’ project van DOZA. Bestaand filmmateriaal zal hiertoe herwerkt worden. Daarnaast worden nieuwe opnames gemaakt. Het doel is dat onder de vorm van een modulair systeem, de inhoud van alle filmpjes zelfstandig door de studenten kunnen verwerkt worden, gestuurd door leerpaden, aangevuld met het delen van leerervaringen tussen de studenten via fora of wiki’s op Minerva. De studenten leren op die manier van en met elkaar en geven feedback over elkaars opdrachten: reflectief ervaringsleren.

Contact

prof. dr. Luc Tirry