Voorstellen 2016

FAC+ (flipped, active collaboration classroom)

Doel

De voorgestelde innovatie combineert de typische elementen van flipped classroom en blended learning (als activerende leervormen) en van collaboratieve interacties (als multi- en interdisciplinaire leervormen). Buiten de les wordt de inhoudelijke kennis aangereikt met kennisclips, tijdens de les zijn er interactieve werksessies waarin probleemstellingen worden duidelijk gemaakt en in co-creatie oplossingen worden ontworpen. De eerste resultaten worden dan buiten de les verder door studentengroepen uitgewerkt. Deze outcomes kunnen vervolgens dienen als input voor volgende lessen. Er zal worden gezocht naar mogelijke interdisciplinaire samenwerkingen met een aantal opleidingen uit de FPS en de FEA. In dit project wil men 4 kennisclips realiseren en activerende leervormen inventariseren en toepassen op deze case-cursus. De resultaten zullen worden gedissemineerd.

Contact

dr. Frank Nevens

Methodiek en wetenschappelijke communicatie - of hoe de informatievaardigheden van studenten verbeteren: een vernieuwende aanpak

Doel

Dit project bouwt voort op het gelijkaardig 2015-project. Op basis van een evaluatie bleek dat er een nood is om een duidelijke leerlijn omtrent informatievaardigheden te ontwikkelen doorheen de verschillende opleidingen. Het doel is drieledig: (1) Verdere uitwerking van de volledige leerlijn ‘Methodiek en wetenschappelijke communicatie’; (2) Inhoudelijke uitwerking en opnames van kennisclips per thema (per expert); (3) Ondersteuning van de betrokken promotoren, tutoren en lesgevers door middel van ‘train-the-trainer’ workshops door experten. Vanuit de samenwerking met andere faculteiten en DOZA wil men een multidisciplinaire aanpak vooropstellen. Activerend leren wordt gestimuleerd door het gebruik van blended learning, online zelfevaluatieoefeningen, doe-sessies.

Contact

Hoe onderwijsinnovatie in the picture houden aan de FBW

Doel

Om het thema ‘onderwijsinnovatie’ levendig te houden enerzijds en om de lesgevers de nodige ondersteuning te bieden om met onderwijsvernieuwing aan de slag te gaan anderzijds, plant de faculteit dit jaar enkele workshops in: (1) activerende werkvormen in de praktijk, (2) lesgeven met een digitaal tablet, (3) multi-, inter- en transdisciplinariteit, hoe pak ik het aan, (4) onderwijsaanpak bij heterogene groepen, en (5) studie- en denkdag rond blokkenonderwijs. Bij de organisatie van de workshops is er aandacht voor een multidisciplinaire aanpak. Er is ook uitwisseling met collega’s uit de faculteit Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Contact

prof. dr. Luc Tirry