Voorstellen 2018

Ontwikkeling van een online-platform ter ondersteuning van de leerlijn ‘Wetenschappelijke communicatie’ in de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Doel

Het doel van het project is vierledig: (1) verzamelen, bundelen en verder ontwikkelen van diverse initiatieven op universitair en facultair niveau omtrent ‘Wetenschappelijke communicatie’ binnen een online-platform; (2) het uitwerken van online-oefeningen omtrent wetenschappelijke communicatie waarvoor onvoldoende materiaal ter beschikking is binnen de reeds beschikbare initiatieven; (3) het optimaliseren van het online-platform met het oog op het activerend leren van de student en het gebruik ervan binnen de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen; en (4) het communiceren naar alle lesgevers binnen de Bachelor-opleiding met betrekking tot het ontwikkelde platform.

Contact

prof. dr. Niko Verhoest