Voorstellen 2016

Ontwerp je eigen interactieve e-book: een educatieve blokkendoos voor lesgevers

Faculteiten

 1. Faculteit Recht en Criminologie (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 3. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 4. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Doel

Dit innovatieproject is zeer gelijkaardig aan het door de RE in 2015 ingediende OIproject dat voortbouwde op het concept van het e-book, een 2014-project. Men wenst een toolbox voor professoren te creëren waarmee ze snel een e-cursus kunnen maken. Deze elektronische cursus wil daarenboven op basis van verschillende gebruikersprofielen (studenten secundair onderwijs, universiteitsstudenten en hogeschoolstudenten, en studenten die na hun studies bijvoorbeeld wat basiskennis nodig hebben in het recht) aangepaste leermaterialen, oefeningen en begeleiding voorzien. Doel is om enerzijds het studierendement en studiesucces te verhogen en studenten eveneens algemene studievaardigheden bij te brengen: voorspellen, plannen, monitoren, evalueren. Binnen de e-cursus zal ook gewerkt worden met statistieken (zogenaamde learning analytics) waardoor de studenten hun studievoortgang kunnen volgen en de docenten aangepaste feedback kunnen geven en zichzelf evalueren.

Contact

prof. dr. Yves Jorens

COCOON: COmmunicatie & CO-creatie ON-line

Faculteiten

 1. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 3. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Doel

Het einddoel van het COCOON project is het enten van de gestructureerde communicatie op een versatiele cursustekst die verschillende media en contributoren interconnecteert. Co-creatie wordt pas echt mogelijk wanneer we studenten bovenop de cursustekst een conversatie laten ontwikkelen en hen toelaten extern materiaal aan de cursus te linken (e.g., verwijzingen naar relevante info uit andere cursussen). Door de input van de studenten te structureren wil men hun leerrendement verbeteren. Het is voor docenten ook gemakkelijker om hun cursussen te verbeteren en te relateren aan externe input (i.e., een concrete aanzet tot multidisciplinariteit). Om dit alles te realiseren wordt in de eerste module van het project gekeken hoe men de discussie terug naar de kantlijn van de cursustekst kan lokken. In de tweede module zoekt men naar een manier om een geïntegreerde cursus te bouwen, waarin tekst, slides, video, code en web op natuurlijke wijze hun plaats vinden en linkbaar zijn aan andere cursussen en externe bronnen.

Contact

prof. dr. Stefaan Cottenier

Knowledge4all

Faculteiten

 1. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Recht en Criminologie
 3. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 4. Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 5. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 6. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Doel

Dit is een faculteitsoverschrijdend project, waarbij studenten uit verschillende opleidingen samenwerken aan een bepaald onderwerp, elk vanuit zijn of haar specifieke discipline, met ontwerpend leren als basis. Het uitwerken van het onderwijskundig concept, zowel praktisch als inhoudelijk, en het bepalen van wat haalbaar is op korte en langere termijn en wat nodig is voor de realisatie, is het onderwerp van deze aanvraag. Dit voorstel beoogt het uitwerken van best practices voor verschillende inhoudelijke en organisatorische aspecten van interfacultair ontwerpend leren. Het legt hiermee de basis voor het uitbouwen van een UGent centrum voor ontwerpend leren met een outreach naar onderwijs en onderzoek evenals het verhogen van de maatschappelijke impact. Het doel dat vooropgesteld wordt is het ontwikkelen van een product of dienst voor een persoon met een functiebeperking.

Contact

prof. dr. Lieva Van Langenhove