Voorstellen 2016

Uitbouwen van een VetSkillsLab ter ondersteuning van de opleiding diergeneeskunde

Doel

Dit project kadert binnen de hervorming van de opleiding bachelor en master in de Diergeneeskunde. In het nieuwe curriculum is er meer aandacht voor het aanleren van klinische vaardigheden, binnen het vak ‘Klinische en communicatieve vaardigheden’ dat gespreid wordt over 4 jaar van de opleiding. Het project heeft twee doelstellingen: (1) het oprichten van het VetSkillsLab: een lokaal voor begeleide practica en zelfstandig oefenen van de te verwerven klinische vaardigheden op modellen en simulators en (2) uitbouwen van een elektronisch leerplatform voor het VetSkillsLab. Via het elektronische leerplatform kunnen studenten zich voorbereiden op de begeleide practica en kunnen ze de leerpaden consulteren voor het zelfstandig inoefenen van de klinische vaardigheden. Er zal worden samengewerkt met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (omwille van hun ervaring met het skillslab) en met Frédéric Bruynings van DICT (voor o.a. maken van leerpaden).

Contact

Kunsthond

Doel

Dit project betreft het ontwerp en fabricatie van een ‘kunsthond’ om de studenten Diergeneeskunde verschillende handelingen te laten inoefenen (activerend leren) zonder het gebruik van patiënten of proefhonden. Er zijn meerdere disciplines betrokken uit de Diergeneeskunde (multidisciplinair). Het bedenken en maken van de gepaste kunststof kan het onderwerp zijn van één of verscheidene werkjes/masterproeven in de ingenieurswetenschappen. Er wordt samengewerkt met het FabLab van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Zodra het volledige model ontworpen is, wordt een spin-off overwogen welke de commercialisering van de modellen op zich kan nemen.

Contact

prof. dr. Bernadette Van Ryssen

Digitaal bord voor dagelijks gebruik tijdens de klinieken kleine huisdieren

Doel

In dit project wil men een digitaal bord aankopen om routinematig te gebruiken tijdens het praktisch klinisch onderwijs aan de vakgroep. Dit onderwijsinnovatieproject kan bijdragen tot een meer actieve betrekking van de studenten in de kliniek en een betere kwaliteit van het praktisch klinisch onderwijs. Het digitaal bord maakt ook een geïntegreerde casusbespreking toe.

Contact

prof. dr. Dominique Paepe