Voorstellen 2018

Ontwikkelen van een elektronisch platform voor de registratie, opvolging, ondersteuning en evaluatie van internationale en nationale curriculaire en niet-curriculaire stages.

Doel

Bij gebrek aan een overkoepelend UGent-breed stageregistratie en –evaluatie systeem wenst de faculteit een eigen platform te ontwikkelen dat zowel administratieve als inhoudelijke ondersteuning kan bieden voor de stagemeester als de student. De uitbreiding van het aantal en de duur van de stages in het nieuwe curriculum Diergeneeskunde heeft tot gevolg dat de huidige manuele verwerking van alle gegevens en afleveren van documenten via de balie niet meer haalbaar is. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn ten eerste een administratieve verlichting van het stagegebeuren (“meer stage dan papier”), ten tweede een beter gestructureerde en vluggere (tussentijdse) feedback naar student en stagemeester en ten derde het aanbieden van een opleidings- en ondersteuningstraject aan de stagemeesters, onder andere via het ontwikkelen van een leerpad en het organiseren van contactmomenten.

Contact