Voorstellen 2015

Flipped Physics Laboratory Opzetten van een Learning Factory voor Lean assembly Technische Realisatie Blended Learning Facultaire ondersteuning voor additionele blended learning projecten

Flipped Physics Laboratory

Doel

Dit project wenst de activatie van de studenten te verhogen door hen experimenten aan te bieden die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. De studenten kunnen zelf demonstratieproeven uitvoeren ter ondersteuning van de practica en als voorbereiding op de contactmomenten. Via Flipped Classroom worden de demonstratieproeven naar de leefomgeving van de studenten gebracht door experimenten te ontwikkelen die eenvoudig uit te voeren zijn en die buiten het labo uitgevoerd kunnen worden. Naast de voorbeeldexperimenten zullen de studenten zelf op een creatieve manier eigen experimenten moeten bedenken in het kader van een komende practicumopdracht.

Contact

Opzetten van een Learning Factory voor Lean assembly

Doel

Dit project beoogt het uitwerken en uittesten van een (inter)actieve, multidisciplinaire en zelflerende aanpak bij het (her)ontwerpen van een productiesysteem. Daartoe wordt de basis voor een ‘Learning Factory’ opgebouwd. Zo kunnen de studenten zelf experimenteren met de gangbare technologieën en methodes in een quasi reële omgeving. Ze krijgen de kans om via een experimentele, stapsgewijze aanpak een gepast productiesysteem te ontwerpen en de impact van hun keuzes uit te testen. Met deze onderwijsaanpak wil men o.a. interactiviteit bevorderen, creativiteit en competitiviteit stimuleren en aanzetten tot samenwerking in multidisciplinaire teams.

Contact

prof. dr. Johannes Cottyn

Technische Realisatie Blended Learning

Doel

Dit project dat verder werkt op de principes van het project ‘facultaire ondersteuning voor additionele blended learning projecten’ van de FEA, wil een strategie ontwikkelen om het beschikbaar stellen van video en geanimeerd beeldmateriaal te faciliteren voor lesgevers, medewerkers en studenten. De betrokken lesgevers zullen concrete en herkenbare topics voorstellen die vakoverschrijdend gebruikt worden. Via deze vernieuwende aanpak zullen de studenten sneller de link tussen verschillende ingenieursdisciplines ontdekken. Men wil een illustratief draaiboek opstellen en uitvoeren en verschillende activerende werkvormen voor Flipping the Classroom uittesten.

Contact

Facultaire ondersteuning voor additionele blended learning projecten

Doel

Dit tweejarig project, gestart in 2014 voorziet in de aanwerving een medewerker om naast de lopende en centraal ondersteunde blended learning projecten, bijkomende experimenten op te zetten en daarnaast centrale ondersteuning te bieden voor een aantal onderwijsvernieuwingen die steunen op multimedia en verwante ICT technologie. Door dit centraal te houden wil men een ‘awareness creation’ realiseren bij de docenten en studenten van de FEA, strategische plannen rond blended learning uitbouwen en een aantal pilootprojecten initiëren.

Contact

prof. dr. Hendrik Van Landeghem