Voorstellen 2017

Evaluatie met eigen laptop en internet beschikbaarheid.

Doel

Dit project heeft als doel interactief leren en alternatief toetsen met behulp van de laptop te integreren. Voor het opleidingsonderdeel ‘Modelleren en regelen van dynamische systemen’ worden er lage-kost opstellingen ontwikkeld die kunnen functioneren met behulp van Python.  De opstellingen in combinatie met de laptop worden volledig geïntegreerd in het lessenpakket en vervangen een deel van de klassieke oefeningen. De volledige groep studenten (200) werkt simultaan op de opstellingen in groepjes van twee. Daaropvolgend wordt een deel van het klassiek examen vervangen door  ‘toetsen met laptop’. Voor de uitvoering van de toets is er geen  internet nodig, maar de student kan internet raadplegen indien gewenst. 

Contact

prof. dr. Mia Loccufier

Taal en communicatie: inhoud zoekt vorm versus vorm zoekt inhoud.

Doel

Op vraag van vertegenwoordigers van het werkveld om ingenieursstudenten niet enkel de degelijke technisch/wetenschappelijke bagage mee te geven, maar ze ook te begeleiden en stimuleren in de ontwikkeling van hun soft-skills, wordt in dit project een systeem van workshops voor studenten en train-the-trainersessies voor coaches opgezet. Zo wil men een positieve dynamiek op gang brengen rond taal en communicatie en de perceptie bestrijden als zouden deze aspecten bijkomstig zijn en de aandacht weghouden van wetenschappelijke inhoud. Studenten zullen “spraakmakende en inspirerende lezingen” kunnen volgen. Coaches zullen training krijgen in het begeleiden en evalueren van deze taal en communicatie.

Contact

prof. dr. Bart Dhoedt

prof. dr. Jo Verhaevert

prof. dr. Dirk De Meester

prof. dr. Hennie De Schepper

Multidisciplinair BIM-bouwen (Building Information Modeling).

Doel

Op basis van contacten met het werkveld, heeft de opleiding beslist om met een ander BIM-softwareprogramma te werken dat ook in het werkveld meer ingang vindt. Doel van dit project is om de lesgevers eenmalig extern op te leiden om met dit nieuwe programma te werken. Door integratie van praktijkgerichte lessen in samenwerking met een aannemersbedrijf en een studiebureau is er een voortdurende afstemming met het werkveld. Tijdens de lezingen worden case studies gedemonstreerd waarbij het BIM-principe reeds wordt toegepast. Voor en na deze lezingen is er overleg tussen de lesgevers en de bouwprofessionelen.

Contact

prof. dr. Veerle Boel

Duurzame ingenieurspraktijk – Hervormen van het opleidingsonderdeel 'Vakoverschrijdend project' in de opleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek als een essentiële schakel in een leerlijn duurzaamheid.

Doel

Met dit innovatieproject wil men de aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken structureel verankeren in de inhoud en de aanpak van het opleidingsonderdeel ‘Vakoverschrijdend project”. Dit vernieuwde ontwerp sluit aan bij de verwachtingen en behoeften van het werkveld en is ingebeld in de leerlijn duurzame ontwikkeling. De expertise van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) wordt hiervoor ingehuurd (bevraging werkveld, workshops voor lesgevers en opleidingscommissie én de noodzakelijke opvolging). Lesgevers ontwikkelen al doende meer expertise en ervaring in het inhoudelijk en didactisch benaderen van duurzaamheidskwesties in hun lessen en vakken.

Contact

prof. dr. Michel De Paepe