Projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2017

  • Toevoegen van Java Dodona oefeningen voor HIR studenten.
  • Geïntegreerd toetsen: een haalbare kaart via een keuzepallet aan evaluatievormen.
  • ‘Integrate to innovate (i-to-i)’: innovatie door interprofessionele samenwerking.
  • Motiverend doceren.

Meer info over deze projecten 2017

Onderwijsinnovatieprojecten 2016

  • Facultaire ondersteuning bij de eerste stappen in flipped classroom
  • STAR 2.0: een geïntegreerd stageregistratie- en begeleidingsplatform

Meer info over deze projecten 2016

Onderwijsinnovatieprojecten 2015

  • Ontwikkeling van een integratieve case, ter ondersteuning van de bachelorproef TEW
  • Eerste toepassingen van Blended Learning binnen de vakgroep ‘Innovatie, ondernemerschap en dienstenmanagement: uitwerken van een leerpad’
  • Mathflip: ‘Activerend wiskundeonderwijs aan Ba1 handelswetenschappen volgend het Flipping the Classroom model’
  • Ontwikkelen van een online voortgangstoets Duits 1 (HW-BPM)

Meer info over deze projecten 2015