Voorstellen 2015

Ontwikkeling van een integratieve case, ter ondersteuning van de bachelorproef TEW Eerste toepassingen van Blended Learning binnen de vakgroep ‘Innovatie, ondernemerschap en dienstenmanagement: uitwerken van een leerpad’ Mathflip: ‘Activerend wiskundeonderwijs aan Ba1 handelswetenschappen volgend het Flipping the Classroom model’ Ontwikkelen van een online voortgangstoets Duits 1 (HW-BPM)

Ontwikkeling van een integratieve case, ter ondersteuning van de bachelorproef TEW

Doel

Dit tweejarig project, gestart in 2014, wil het opleidingsonderdeel ‘business planning’ omvormen tot een opleidingsonderdeel dat door de visitatiecommissie als integratie- en bacherlorproef kan aanvaard worden. Het project voorziet in de ontwikkeling van een grote integratie-case met 9 deelopdrachten die in een online systeem worden geïntegreerd. De bedoeling van deze bachelorproef is te toetsen of de studenten de leerinhouden van de verschillende kernvakken effectief kunnen toepassen op een reële bedrijfssituatie, waarbij de integratie van leerinhouden centraal staat. Door de cases te integreren in een online systeem en de evaluatie van de studenten zoveel mogelijk te automatiseren, wil men de extra workload voor de betrokken docenten zoveel mogelijk beperken. voor de online tool wordt geen budget gevraagd, omdat men voor de implementatie van de cases gebruik zal maken van ofwel Curios ofwel Edumatic (aanwezig op de faculteit).

Contact

Eerste toepassingen van Blended Learning binnen de vakgroep ‘Innovatie, ondernemerschap en dienstenmanagement: uitwerken van een leerpad’

Doel

De vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap wil via dit project bij een aantal van haar opleidingsonderdelen opgedane ervaringen over blended learning invoeren om zo via onderwijsvernieuwing een blijvend kwalitatief onderwijsaanbod aan te bieden aan het steeds toenemende aantal studenten. Er wordt ook gekeken hoe een studentendashboard kan worden geïmplementeerd. Men wil onderwijsvernieuwing tot kernelement maken van de verschillende cursussen. Omdat de ervaring heeft geleerd dat blended learning teamwork is, wordt dit project voortdurend opgevolgd door een projectteam. Aan dit project wordt eveneens onderzoek gekoppeld.

Contact

Mathflip: ‘Activerend wiskundeonderwijs aan Ba1 handelswetenschappen volgend het Flipping the Classroom model’

Doel

Dit project wil de cursus Wiskunde voor Bedrijfskundigen deels organiseren volgens het Flipping the Classroom model. Lesgedeelten van pure informatieoverdracht worden uit het klaslokaal gehaald en online aangeboden via mathcast (= korte instructievideo’s over mathematische onderwerpen) en leerpaden. Tijdens de les worden studenten uitsluitend begeleid bij het zoeken naar oplossingen van oefeningen en vraagstukken. Dit model stimuleert actief leren en via de mathcasts kan men makkelijker differentiëren.

Contact

prof. dr. Philippe Carette

Ontwikkelen van een online voortgangstoets Duits 1 (HW-BPM)

Doel

In dit project wordt een verplichte online voortgangstoets ‘Duits 1’ ontwikkeld voor de studenten. Deze voortgangstoets wordt online aangeboden omdat het aantal studenten zal verdubbelen. De toets ‘dwingt’ studenten om in dit jaarvak de leerstof op een gestructureerde manier bij te houden en tussentijds te herhalen in functie van de taalverwerving Duits. Studenten krijgen ook een duidelijk beeld over het uiteindelijke eindexamen. Dit pilootproject dient als inspiratie voor andere opleidingsonderdelen.

dr. Liesbet Van Herreweghe