Voorstellen 2016

Facultaire ondersteuning bij de eerste stappen in flipped classroom

Doel

Met dit project wil de KCO in samenwerking met de vakgroepen ‘Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit’, ‘Innovatie, Ondernemerschap en dienstenmanagement’ en ‘Algemene economie’ de eerste stappen zetten om 4 cursussen deels blended aan te bieden. Voor elk van deze vakken is de insteek en motivatie tot overschakeling naar een blended learning context verschillend. Voor alle vakken is er een sterke behoefte aan de integratie van interactieve werkvormen (bv. discussiegroepen) waarin de wetenschappelijke kennis wordt toegepast in casussen, probleemstellingen, opdrachten, … Het project is gebaseerd op de blended aanpak binnen het vak ‘Plant Biotechnology’ van de FBW. Daarnaast heeft de faculteit ook ervaring vanuit het opleidingsonderdeel ‘Leer Ondernemen’.

Contact

STAR 2.0: een geïntegreerd stageregistratie- en begeleidingsplatform

Doel

Dit project beoogt de ontwikkeling van een nieuw - complementair - luik dat moet toelaten om stage ook inhoudelijk op te volgen en te ondersteunen, daar waar STAR aanvankelijk voornamelijk administratief was opgevat. Het beoogde aanvullende luik omvat: (1) de mogelijkheid om een uitgebreid stage-ontwerp in te dienen en te beoordelen; (2) een kalender waarin studenten in detail hun stage-activiteiten kunnen registreren; (3) een logboek waarin studenten verslag kunnen doen van hun stage-activiteiten en waarlangs de stagebegeleiders aan de universiteit de stagiair kunnen opvolgen; (4) feedbackmogelijkheden, van mentoren naar studenten maar evenzeer van studenten naar de opleiding en naar de stageplaats; (5) mogelijkheden voor het organiseren en ondersteunen van vrijwillige stages, meeleefstages en inloopstages. Studenten zullen hun stage actiever beleven en in een stage worden per definitie verschillende perspectieven en disciplines samengebracht. Dit project wordt door twee faculteiten gefinancierd: FPPW en FEB. De inhoudelijke uitwerking van het project wordt gedragen door een interfacultaire werkgroep en gecoördineerd vanuit de FPPW. De technische uitwerking wordt in overleg met DICT uitbesteed om STAR te kunnen afstemmen op het puntenboek van Minerva.

Contact