Voorstellen 2018

Flipping the Classroom: Academic English Writing & Presentation Skills

Doel

Volgens de principes van Flipping the Classroom, wordt een cursus opgesteld voor de taalvaardigheden Academic Writing & Presentation Skills. Aan de hand van een leerpad met korte video’s en online oefeningen zullen studenten voor de aanvang van de les de leerstof doornemen. Zo kunnen schrijfvaardigheden op een interactieve manier worden aangereikt. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van begeleide zelfstudie voor aanvang van de les, workshops in kleine groepen waarbij met zelf- en peer-evaluatie het eigen werk van de student geëvalueerd en verbeterd wordt.

Contact

Dodona: een intelligent tutoringsysteem voor programmeeropdrachten

Doel

Het leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren. In het licht van de huidige verschuiving naar modellen voor blended learning, zoekt Dodona naar het exploiteren van de sterktes en de complementariteit van onderwijs aangestuurd door lesgevers, door peers én door intelligente tutoringsystemen. Hiermee helpt Dodona om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor studenten op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just-in-time feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte. Dit facultair project draagt bij tot 3 werkpakketten van het competitieve innovatieproject dat Dodona verder wil uitbouwen als een intelligent tutoringsysteem, waarbij drie thema’s centraal staan: (1) longitudinaal toetsen, (2) educational data mining en learning analytics en (3) educatieve dienstverlening (lager, secundair en hoger onderwijs).

Contact

prof. dr. Frederik Gailly

Accounting Massive Online Learning (AMOL)

Doel

In dit project wil men een MOOC ontwikkelen die is opgebouwd uit een reeks van kennisclips over belangrijke topics in het vakgebied accounting. De MOOC laat de studenten (en leerlingen) toe om op een laagdrempelige, uitnodigende en praktische manier accounting kennis verwerven. Accounting wordt ervaren als een moeilijk vak door de studenten, waarbij het van belang is dat studenten ook effectief de leerstof begrijpen (eerder dan van buiten leren). Later moet de afgestudeerde in het bedrijfsleven vooral terugvallen op inzicht “in de cijfers” en het spreken van de taal van de financiële rapportering. De MOOC biedt een antwoord op de vraag tot bijkomende uitleg voor studenten, die de start van de cursus gemist hebben (bijvoorbeeld door latere instroom, stage, overlap met andere keuzevakken, vrijstelling, etc.) of die nood hebben aan extra leermateriaal.

Contact