Voorstellen 2015

POL: Project Oriented Learning

Doel

Dit project betreft de ontwikkeling van een nieuw opleidingsonderdeel binnen de interuniversitaire ManaMa opleiding Industriële Farmacie waarin beoogd wordt om het onderzoekseindwerk volgens de principes van het Project Oriented Learning concept invulling te geven. Hierbij is het de bedoeling dat studenten in groepen van 3 à 4 studenten een onderzoeksproject uitvoeren dat gedefinieerd wordt door de universiteiten en de farmaceutische industrie, en dat relevant is voor de beroepsfinaliteiten van deze ManaMa. De bedoeling van dit project is om de organisatie van de POL projecten te verwezenlijken, de inhoudelijke invulling aan te leveren en samenwerking met de farmaceutische bedrijven tot stand te brengen. Na het werkjaar 2015 zal het POL structureel verankerd zijn.

Contact