Voorstellen 2017

Optimalisatie van de kwaliteit van de toetsing van het opleidingsonderdeel “Stage met Geïntegreerde Farmaceutische Kennis”

Doel

Dit project wil de kwaliteit van de toetsing van het opleidingsonderdeel Stage met Geïntegreerde Farmaceutische kennis optimaliseren door de organisatie van een train-the-trainer programma voor stagemeesters. Er wordt eveneens een nieuw evaluatie-instrument voor de stage opgesteld dat afgestemd is op de geformuleerde eindcompetenties. Dit moet ervoor zorgen dat alle stagiairs op gelijkaardige manier beoordeeld worden en de toetsing bijgevolg valide is.

Contact

prof. dr. Koen Boussery

Optimalisatie van de competenties en praktische vaardigheden voor magistrale bereidingen tijdens de opleiding tot apotheker

Doel

Dit project wil het concept van de practica Artsenijbereidkunde (Ba3) en Farmaceutische Technologie (Ma2) optimaliseren door een betere afstemming met het werkveld. Zo wil men een moderne apotheker vormen die beschikt over de noodzakelijke vaardigheden en probleemoplossend vermogen om voorschriften van magistrale bereidingen om te zetten in een kwaliteitsvolle therapie voor de individuele patiënt. Een bijkomende doelstelling is het creëren van een dynamiek rond magistrale bereidingen tussen de opleiding en de officina-apothekers/stagemeesters in verband met het optimaliseren van magistrale bereidingen.

Contact

prof. dr. Chris Vervaet

dr. Valérie Vanhoorne