Voorstellen 2015

Peer-tutoring

Doel

Binnen dit project wordt onderzocht op welke manier in de verschillende opleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen studenten uit hogere jaren kunnen ingezet worden in het begeleiden of coachen van studenten uit lagere jaren. Hiervoor wordt gekeken naar good practices binnen en buiten de faculteit. Een van de resultaten van het project wordt het uitschrijven van een draaiboek peer-tutoring, waarin o.a. tips worden gegeven om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen. Er wordt overlegd met de verantwoordelijken van het universiteitsbrede opleidingsonderdeel ‘Coaching en Diversiteit’.

Contact

prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij

Blended learning: een variatie aan toepassingen binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Doel

Via dit project wil men opgedane ervaringen van het centrale project ‘Blended Learning’ laten doorstromen naar de verschillende opleidingen binnen de faculteit. Er wordt een draaiboek opgesteld met tips voor lesgevers. Daarnaast wil men praktische workshops organiseren zoals het gebruik van leerpaden in Minerva, het gebruik van het programma Camtasia, … Tot slot wil men als casus Blended Learning toepassen binnen Osteologie: er zullen leerpaden worden aangeboden die studenten verplicht moeten doorlopen als voorbereiding op de begeleide practica.

Contact

Toetsing: verder vormgeving van toetscommissies

Doel

Dit project bouwt voort op vorige innovatieprojecten over toetsing die door de faculteit werden ingediend. Binnen huidig project wil men o.a. de opdracht en de invulling van de specifieke toetscommissies verder uitwerken. Daarnaast wordt op basis van de resultaten van een pilot, een draaiboek opgesteld voor het integreren van de competentiematrix in Oasis voor alle opleidingen. Tot slot wil men een nota uitwerken rond het opstellen van een toetsplatform binnen de opleidingen waarin mogelijke toetsvragen worden opgenomen met bijhorende resultaten die in het verleden behaald zijn.

Contact

prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij

Beoordeling masterproef: digitaal en transparant

Doel

Dit project wil een online module uitwerken om de masterproef digitaal op te volgen, te beoordelen en te optimaliseren. Daarnaast wil men een facultaire vragenlijst ontwikkelen voor de systematische bevraging over de kwaliteit van de begeleiding van de promotor binnen de masterproef.

Contact

prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij

Werkplekleren: train the trainer

Doel

Dit project bouwt voort op het 2014-project Train the trainers: opleiding van (tand)artsen stagebegeleiders op de werkvloer. Specifiek wil men de train the trainer verder uitrollen binnen de ManaMa Specialistische Geneeskunde, een aantal modules ontwikkelen voor stagementoren, en een online module uitwerken rond het geven van effectieve feedback en hoe studenten efficiënt kunnen ingezet worden in de praktijk.

Contact