Voorstellen 2016

Train the trainers: professionalisering van stagebegeleiders op de werkvloer

Doel

Dit tweejarig project wil inzetten op de professionalisering van de stagebegeleiders/ stagementoren in specifieke begeleidings- en beoordelingsvaardigheden om studenten activerend te begeleiden op de stageplek. Daarmee zet met ook per definitie in op de kwaliteit van multidisciplinariteit binnen de opleiding. Hiervoor zullen online modules worden uitgewerkt die modulair kunnen ingebouwd, aangevuld en aangepast worden in de stages van de verschillende faculteiten (stagebegeleider als rolmodel, competentiegericht opleiden, feedback, (zelf)beoordeling en motivatie). Er wordt een blended traject uitgewerkt waarbij naast online zelfstudie, een kick-off sessie wordt voorzien, alsook thematische groepsbijeenkomsten. Het project sluit af met het proefdraaien van ten minste één module in elke betrokken opleiding. Er zijn interfacultaire contacten gelegd met de faculteit Diergeneeskunde.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels