Projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

  • MOOC: Russia between East and West
  • SCAP: de kers op de taart
  • CultuurKIT – Kritisch Inzicht in Teksten
  • Een intelligent tutoring systeem voor het maken van bewijzen in logica: ontwerp en implementatie van bewijsheuristieken gebaseerd op Socratische onderwijsstrategieën
  • Omeka-FLWI. Een modulair web-publicatieplatform voor virtuele exposities

Meer info over de projecten 2018

Onderwijsinnovatieprojecten 2017

  • (Her)bronnen – een projectmeerdaagse voor de opleiding geschiedenis
  • Study Abroad Language Support (SALS)
  • Twitter in Humanities Teaching (THT)

Meer info over de projecten 2017