Multiple choice

In de docententraining Multiple Choice kan er momenteel geen eenduidig advies worden gegeven omtrent scoringsmethodes en correcties voor gokken, aangezien de wetenschappelijke literatuur geen uitsluitsel biedt op dit vlak. Een rondvraag bij lesgevers die de docententraining Multiple Choice volgden, leert dat er nood is aan (1) één of meerdere voor de universiteit vooruitgeschoven, onderbouwde en praktisch toepasbare scoringsmethodes en (2) een vertaling van deze scoringsmethodes in Curios.

In dit onderzoeksproject zullen de bestaande scoringsmethodes in de concrete UGent context nader onderzocht worden, waarbij ook studenten worden bevraagd. Op basis van deze analyses zal er een empirisch onderbouwd advies i.v.m. de scoring van meerkeuze-examens ontwikkeld worden. Dit kan leiden tot meer transparantie en meer uniformiteit naar de studenten toe. Een tweede doel is het integreren van een gebruiksvriendelijke berekeningstool in Curios, waardoor (gecorrigeerde) scores automatisch gegenereerd kunnen worden. Dit zal voor de lesgevers een aanzienlijke tijdswinst en gebruiksgemak betekenen.

Meer weten

Wil je meer informatie over het multiple choice project? Neem dan contact op met Elien Sabbe.