Ondernemerschap

Dit project heeft als doel een gestroomlijnd ondernemerschapsversterkend pedagogisch project en traject uit te werken voor studenten uit alle studiegebieden. Dit impliceert dat in eerste instantie het huidige aanbod ondernemerschapsgerelateerde initiatieven waar studenten vandaag kunnen aan deelnemen in kaart wordt gebracht.

Daarnaast zullen de noden van de verschillende betrokken stakeholders (universiteit, industrie, student, ...) worden geïdentificeerd aan de hand van een multistakeholder multicriteria analyse. Wat de student betreft zal onder meer aandacht worden besteed aan de noden per doelgroep (bachelor, master, alumnus, type opleiding, ...) en de fase in het opleidingstraject.

Het toetsen van de noden aan het huidige aanbod is het uitgangspunt voor de stroomlijning naar een eenduidig ondernemerschapsversterkend pedagogisch project en traject dat ingebed wordt in de UGent en zal ook de nieuwe initiatieven aanduiden om aan huidige onbeantwoorde behoeftes tegemoet te komen.

Waar het initiatief zijn basis vindt in de ingenieurswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen beoogt het project precies uitbreiding naar alle studiegebieden. Bovendien vergt de implementatie ook een internationale benchmark studie. Die studie moet toelaten om die best practices te vertalen naar de specifieke context of de UGent.

Meer weten

Wil je meer informatie over het project ondernemerschap? Neem dan contact op met professor dr. Bart Clarysse.