Voorstellen 2018

‘Waar kom ik terecht? Een beeldig overzicht voor studiekiezers.’

Doel

Met dit project wil de faculteit in de eerste plaats een methodologie ontwikkelen en proberen om de arbeidsmarkt van de opleidingen aan de FPPW in kaart te brengen. Daarnaast wil men dit koppelen aan de (verdere) ontwikkeling van een database met stagemogelijkheden en het aftoetsen van de competentieprofielen van de opleidingen aan de verwachtingen van het werkveld. Hiertoe worden volgende acties ondernomen op verschillende fronten (1) de alumnidatabank optimaliseren met o.a. informatie over de werksituatie; (2) optimaliseren van de communicatielijnen tussen opleidingen, werkgevers en alumni; (3) ontwikkelen van een beelddatabank om het werkveld te visualiseren; (4) optimaliseren van de studiekiezer en (5) het aftoetsen van de opleidingscompetenties.

Contact