Practica

Tijdens de basisassistententraining stellen assistenten vaak de vraag: 'hoe begeleid ik practica en werkcolleges?' Dit gaat zowel over het voorbereiden als begeleiden ervan.

Door de verschillende invullingen die deze werkvorm kent willen we met dit project volgende ondersteuning uitwerken:

  • Ontwikkelen van een introductietraining rond het begeleiden van practica en werkcolleges;
  • Ontwikkelen van een peer- coachingstraject waarbij assistenten na een zelfevaluatie, peer- observaties, supervisie- en intervisiebijeenkomsten expert worden in het begeleiden van practica en werkcolleges. Hiertoe worden een zelfevaluatieformulier, richtlijnen voor het schrijven van observatieverslagen, en handleidingen voor super- en intervisiegesprekken ontwikkeld.

Meer weten

Wil je meer informatie over het project practica? Neem dan contact op met of Annelies Vanderbeke.