Projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2017

  • Versterking van stakeholderbeleid en geïntegreerd opvolgings- en evaluatieplatform masterproeven

Meer info over deze projecten 2017

Onderwijsinnovatieprojecten 2016

  • Academische Burgerschapsvorming: een interdisciplinaire aanpak
  • ‘Blended PSW’. Selectie, uitwerking en disseminatie van een groep modelcursussen

Meer info over deze projecten 2016

Onderwijsinnovatieprojecten 2015

  • Naar een dynamische en interactieve leeromgeving voor opleidingsonderdelen 1e Bachelor, met centrale focus op Statistiek
  • Naar een conceptueel onderbouwd studiekiezersonderzoek

Meer info over deze projecten 2015