Voorstellen 2018

Blended learning: verdere uitrol en optimalisatie, m.i.v. een focus op competentiebewustzijn

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject bestaat uit twee luiken. In luik 1 ligt de focus op de verdere uitrol van bestaande ‘blended learning’-onderwijstoepassingen binnen de faculteit. Daaraan wordt een tweede projectluik gekoppeld: deze blended aanpak ook gericht toepassen op vlak van competentiebewustzijn en de verdere oriëntatie op het werkveld. Door middel van een e-platform wil men (1) reflectie stimuleren bij de student; (2) het professionele blikveld van de student verruimen; en (3) het zelfvertrouwen bij de student verhogen.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos