Projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

  • IBM-KWALMET: Ontwikkelen en ontwerpen van een online blended learning leeromgeving omtrent kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, ten behoeve van studenten en (doctoraats)onderzoekers in de rechten & criminologie, op basis van interfacultaire, interuniversitaire en internationale expertise.

Meer info over deze projecten 2018

Onderwijsinnovatieprojecten 2017

  • 5-delige documentaire: “Project voor het visualiseren van en interactief communiceren over de basiskenmerken van de Belgische rechtsstaat.”
  • Naar een gedegen instroombeleid: een duidelijke keuze rond de  beroepsmogelijkheden
  • Legal clinic voor student-ondernemers en startups

Meer info over deze projecten 2017