Voorstellen 2018

IBM-KWALMET: Ontwikkelen en ontwerpen van een online blended learning leeromgeving omtrent kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, ten behoeve van studenten en (doctoraats)onderzoekers in de rechten & criminologie, op basis van interfacultaire, interuniversitaire en internationale expertise.

Doel

Er bestaat een handboek over kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken. Het onderwijsinnovatieproject streeft ernaar een online leerplatform aan te bieden, dat aan de bestaande lespraktijken (hoorcolleges en leermateriaal) een volwaardige blended module toevoegt. Dit moet leiden tot het verhogen van de betrokkenheid én de leerwinst van de studenten, enerzijds tijdens de fase van het verwerven van kennis en vaardigheden (activerend leren), en anderzijds tijdens de fase van toetsen en evalueren van opgedane kennis en vaardigheden. Het doel is om een leerpad te ontwikkelen binnen het domein met individuele feedbacksystemen voor studenten. Er wordt een systeem van ‘learning analytics’ voorzien dat de lesgevers toelaat de studenten op maat op te volgen en te activeren. Er is een inhoudelijke samenwerking met de zusteropleidingen criminologie in Vlaanderen en Nederland.

Contact

prof. dr. Tom Decorte