Voorstellen 2015

Fysicapractica in beeld

Doel

In dit project worden een 20-tal filmpjes van 5 tot 7 minuten gemaakt, die de werking van de verschillende fysicapractica in de praktijk tonen. Ze dienen tevens als ondersteuning voor de practica. Dit moet ervoor zorgen dat de studenten beter voorbereid naar de practica komen. Anderzijds betekent het een vermindering van de belasting voor de begeleiders van de practica, omdat er minder routine-uitleg moet worden gegeven.

Contact

prof. dr. Dirk Poelman

Blended learning in Biosfeer - Dieren

Doel

Dit project heeft als doel de studenten een grondige en actieve kennis bij te brengen van een aantal basisconcepten. Elk van de concepten zal uitgelegd worden via weblectures die de studenten zelfstandig kunnen bekijken. De weblectures worden aangevuld met curiosoefeningen. Tijdens de les wordt dan dieper ingegaan op problemen die studenten ondervonden met de oefeningen.

Contact

prof. dr. Wim Bert

Digitaal leerpad

Doel

Dit project omvat de aankoop van 3 licenties voor Camtasia Studio die studenten kunnen gebruiken in de lerarenopleiding Wiskunde. Ze leren werken met alternatieve didactische werkvormen, maken digitale leerpaden, leren werken met opnamemateriaal en worden zo aangemoedigd om ICT-gebruik te implementeren in hun toekomstige lessen.

Contact

prof. dr. Hendrik van Maldegem

Opname van instructievideo’s over basistechnieken in de geïntegreerde practica biochemie en biotechnologie

Doel

Doel van dit project is om instructievideo’s over de basistechnieken die in de practica van de bachelor Biochemie en Biotechnologie aan bod komen, ter beschikking te stellen van de studenten. Deze filmpjes zullen ingezet worden als voorbereiding op de practica.

Contact

prof. dr. Bart Devreese

Eiwitten in 3D - verwerven van inzichten in de structuur van biomoleculen in de basiscursussen biochemie

Doel

Doel van dit project is om materiaal te genereren dat het ruimtelijk inzicht in biomacromoleculen moet bevorderen. Hiervoor zal in de eerste plaats een vervangende weblecture worden gemaakt ter ondersteuning van de thuisopdracht voor de studenten. Daardoor kunnen er tijdens de les meer doelgerichte vragen worden gesteld. Anderzijds zullen 3D-printmodellen worden aangemaakt als demonstratie- en leermateriaal voor de hoor- en werkcolleges. Deze printmodellen zijn veel goedkoper dat de commerciële modellen waardoor er ook makkelijker meerdere exemplaren van eenzelfde model kunnen worden gemaakt.

Contact

prof. dr. Bart Devreese

Ontwikkelen van 3D-materiaal als ondersteuning voor practicum dierkunde

Doel

Dit project omvat de aankoop van het softwareprogramma Simlab 3D exporter voor het ontwikkelen van een interactieve 3D-PDF ter ondersteuning van het practicum dierkunde. Met deze 3D-PDF kunnen studenten beter voorbereid aan het practicum starten. Door bijvoorbeeld een schedel te laten roteren op het scherm, kunnen de studenten beter inzicht verwerven in de kennis van de verschillende schedelbeenderen.

Contact

prof. dr. Dominique Adriaens

Eyes on the sky

Doel

Dit project omvat de aankoop van twee tablets om in te zetten in de practica voor astronomische observaties. De tablets worden gebruikt om meer interactie te bekomen met de studenten door ze zelf te laten ontdekken wat er aan de hemel te zien is. Door deze manier van onderwijzen wil men de interesse en leergierigheid stimuleren bij de studenten.

Contact

de heer Sébastien Viaene

Rubber Duck Debugging

Doel

In dit project worden drie initiatieven uitgewerkt om studenten te helpen zelfstandig te zoeken naar oplossingen van aangereikte opdrachten in het kader van programmeren met Pyton: (1) ontwikkeling en integratie van de Online Python Tutor, (2) aanbieden van een lokale UGent-installatie van iPython, een browser-gebaseerd notitieboekje en (3) uittekenen van een prioriteitensysteem voor studenten die vragen aan begeleiders en/of lesgevers willen stellen tijdens of buiten de werkcolleges. Dit prioriteitensysteem zou ook algemeen inzetbaar moeten zijn bij andere opleidingsonderdelen waarbij de studenten probleemoplossend te werk moeten gaan en niet onmiddellijk de hulp kunnen inroepen van de begeleiders omwille van het te groot aantal vragen.

Contact

prof. dr. Peter Dawyndt

Geologisch veldwerk 2.0: inzet van tablets in het veld en ontwikkeling van een app voor geologische kartering

Doel

Dit project omvat de aankoop van tien tablets en het ontwikkelen van een app voor geologische kartering die worden ingezet tijdens het educatief veldwerk. Het uitvoeren van de ontwikkeling van de app gebeurt in samenwerking met de vakgroep Toegepaste Informatica aan de HoGent. Continuering van het onderhoud en het uitwerken van verdere specificaties van toepassingen van deze app wordt verzekerd in bachelor-projecten die voor de komende twee academiejaren, uitgeschreven worden aan de HoGent.

Contact

Ontwikkeling van een webapplicatie op basis van het Triangulaire Model (TM) ter ondersteuning van het verkrijgen van een temporeel referentiekader binnen cursussen met veel temporele informatie.

Doel

In dit project wordt een interactieve online tool (webapplicatie) ontwikkeld op basis van het Triangulaire Model (TM), waardoor grotere hoeveelheden leerinhouden die o.a. kunnen worden gestructureerd in tijdsintervallen overzichtelijker worden gevisualiseerd en patronen duidelijker worden.. Met de tool kunnen: (1) docenten/assistenten de temporele informatie van een cursus op een gebruiksvriendelijke manier kunnen importeren, en (2) studenten de webapplicatie gebruiken bij het verwerken van de cursus, door op een interactieve manier de visualisatie op basis van het TM te raadplegen. Deze tool wordt uitgetest voor één specifieke cursus uit de Bacheloropleiding Geografie en Geomatica en zal daarna worden aangeboden ter ondersteuning van alle cursussen van de Faculteit Wetenschappen.

Contact

Aanbieden van een adaptive learning pakket in het Bacheloronderwijs Chemie en evaluatie van de effectiviteit

Doel

Dit project omvat de aankoop van 30 leerpakketten. Met deze leerpakketten wil men de niveauverschillen in de kennis van de basisbegrippen van de chemie bij de instromende studenten remediëren. De pakketten zullen worden geëvalueerd op hun effectiviteit. Dit moet leiden tot nieuwe inzichten in de leerprocessen van de student en kan in een later stadium bijdragen aan een verdere uitbreiding van de leerpaden die worden aangeboden via Minerva.

Contact

Verdere uitbouw van multimediale demo’s fysica en opstart van een expertisenetwerk

Doel

Met dit project wil men werken aan de verdere uitbouw van multimediale demo’s voor het bachelor onderwijs fysica. In het project Ontwikkeling van een multimedia demonstratiesysteem ter ondersteuning van het bacheloronderwijs Fysica werd reeds de basisstructuur ontwikkeld, maar men wil het aantal demo’s nog uitbreiden. Ten tweede wil men in dit project een expertisenetwerk van bachelor fysica docenten uitbouwen binnen de AUGent.

Contact

prof. dr. Bartel Van Waeyenberge

Weblectures voor een flipped classroomcursus: de rol van ondertitels

Doel

In dit project wil men nagaan op welke manier weblectures efficiënt kunnen ondertiteld worden, wat dit betekent voor het leerproces van de studenten, en of de ondertiteling kan leiden tot het opnemen van een tweede, verbeterde versie van de weblecture. Studenten zullen formeel en informeel bevraagd worden. De eerste en tweede opnames van de video’s zullen kunnen worden vergeleken om vast te stellen of er voor de gebruikers inderdaad een merkbare verbetering is of niet.

Contact

prof. dr. Stefaan Cottenier

Communicatieplan Onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Doel

Door het organiseren van een wedstrijd rond onderwijsinnovatie voor studenten, lunches rond onderwijsinnovatie, het aanmaken van folders en het bieden van ondersteuning bij blended learning, en het verspreiden van een nieuwsbrief, wil dit project onderwijsinnovatie binnen de faculteit WE nog meer in de schijnwerpers plaatsen. Er wordt gewerkt met een een centraal aanspreekpunt is voor de begeleiding van docenten bij Blended Learning.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens