Voorstellen 2017

De opleiding informatica als proeftuin voor de integratie van bestaande MOOC's

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject moet resulteren in (1) een aantoonbare integratie van bestaande MOOCs in de opleidingsonderdelen van de opleiding informatica, (2) een beleidsdocument rond het inzetten van MOOCs binnen de opleiding informatica, en bij uitbreiding binnen opleidingsonderdelen van de UGent, en (3) een online beschikbare oplijsting van best practices rond het inzetten van MOOCs binnen opleidingsonderdelen van de UGent, bij voorkeur beschikbaar via http://onderwijstips.ugent.be.

Contact

Prof. dr. Veerle Fack
Prof. dr. Peter Dawyndt

Belang van basisvakken a.d.h.v. getuigenissen uit het werkveld

Doel

De bedoeling is om een aantal filmpjes te maken, waarbij duidelijk de link tussen de basisvakken in de opleiding Biologie en het werkveld geïllustreerd worden. Dit kan bv. gaan om iemand uit de farmaceutische wereld, die statistische analyses doet en het belang van wiskunde komt duiden, of iemand uit de milieu-sector, die chemische analyses moet interpreteren. De sprekers van de filmpjes zullen geselecteerd worden uit leden van de Adviescommissie, of op voorstel van deze leden. Belangrijk is dat uit verschillende geledingen (onderwijs, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten, voedingssector, biotechnologische sector) vertegenwoordigers gezocht worden.

Contact

Prof. dr. Dominique Adriaens

Master thesis Evaluatie binnen Internationale Master programma’s – documentatie van methodologie, workflow en gebruikte technologie

Doel

Sinds een drietal jaar wordt binnen de Master opleiding “International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation” gebruik gemaakt van een evaluatiesysteem dat toelaat om op een makkelijke manier online feedback te geven op zowel het geschreven manuscript als op de mondelinge presentatie. De methodiek maakt gebruik van een aantal online componenten en een evaluatieframework met afgelijnde beschreven criteria. Dit project zal dit reeds ontwikkelde systeem documenteren en op die manier ook beschikbaar maken voor andere opleidingen binnen of buiten UGent.

Contact

Dr. Tim Deprez

Opzetten van een MOOC rond het thema “Research Design, Data management en Data communication in Marine Sciences”

Doel

In het kader van de International Master of Science in Marine Biological Resources is beslist om in voorbereiding van de scriptie het vak “Research Design, Data management en Data communication in Marine Biological Sciences” op te zetten in de vorm van een MOOC. Het leerpad en de nodige “training resources” zullen ontwikkeld worden. In een laatste fase zal deze MOOC getest worden binnen een kleine groep alvorens deze effectief breed online beschikbaar te maken. Deze MOOC zal niet enkel gebruik maken van UGent ondersteuning. Inhoudelijke elementen zullen aangeleverd worden door de Universiteit van Bergen, de Universiteit van de Algarve en Galway Mayo Institute of Technology. Er komt een open access publicatie over de methodologie en de inhoud van deze MOOC.

Contact

Dr. Tim Deprez

Gebruik van het Arduino Technologie platform binnen Practica rond experimentele ecologie

Doel

Het Arduino platform is een ideaal platform om te integreren binnen practica in het domein van bijvoorbeeld experimentele ecologie. In dit project wil men een gedocumenteerde set van Arduino componenten uitbouwen waarmee in het kader van experimentele ecologie op een makkelijke manier kan gewerkt worden. Er worden een vijftal trainingsmodules opgezet, die concreet aantonen hoe bepaalde toepassingen kunnen gebouwd worden. De trainingsmodules worden in een open online trainingsomgeving gepubliceerd.

Contact

Dr. Tim Deprez 
Tim tkint

Leren uit Virtual Reality

Doel

Het doel van dit project is om terreinobservaties permanent beschikbaar te maken voor studenten door het gebruik van innoverende ‘Virtual Reality’ (V.R.) technologieën. Dit zal worden toegepast voor bestaande excursiepunten en als uitbreiding voor seizoensgebonden observaties of moeilijk toegankelijke plaatsen langsheen excursieparcours. Bijkomend zullen virtuele terreinbezoeken gemaakt worden van plaatsen in het buitenland met een hoge didactische waarde waar onderzoek gaande is. De V.R. terreinbezoeken zullen in hoorcolleges en practica geïntegreerd worden, alsook via de eigen server online beschikbaar gesteld worden, zodat ze tijdens en na de excursie ook door de studenten via hun smartphone/V.R. headset (of desktop) kunnen opgeroepen worden. De V.R. opnames worden gezien als complementair en niet als vervanging van terreinobservaties.

Contact

dr. Amaury Frankl
Prof. dr. Veerle Van Eetvelde
Prof. dr. Jan Nyssen

Korte weblectures voor toelichting moleculair biologische concepten

Doel

Deze aanvraag betreft het aanmaken van een drietal weblectures over topics waarover er meermaals bijkomende vragen gesteld worden tijdens de werkcolleges. De weblectures worden Minerva aangeboden aan de studenten.

Contact

Prof. dr. Wim Declercq

Captain Einstein: de relativiteitstheorie in virtual reality

Doel

In dit project wordt een Virtual Reality (VR) immersieve beleving van de speciale relativiteitstheorie ontwikkeld. Concreet wordt de ‘passagier’ in het VR filmpje meegenomen op een boottocht door de Gentse binnenstad. Maar het is een bijzonder boottocht: de lichtsnelheid is er namelijk 20km/h in plaats van de gigantisch grote 300.000km/sec die we normaal hebben. Deze film zal via Youtube en een eigen website gelanceerd worden. Verder wordt een populariserende lezing uitgewerkt. Het is de bedoeling om deze lezing op verschillende colloquia en wetenschap/technologie events te brengen. Er wordt ook een versie ontwikkeld die geschikt is voor science museums en experience centers?

Contact

dr. Karel Van Acoleyen

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Doel

Door het organiseren van een wedstrijd rond onderwijsinnovatie voor studenten, lunches rond onderwijsinnovatie die georganiseerd worden volgens het flipped classroomprincipe, de organisatie van een workshop Camtasia Studio en het verspreiden van een nieuwsbrief, wil dit project onderwijsinnovatie binnen de faculteit WE nog meer in de schijnwerpers plaatsen. Voor de bekendmaking van georganiseerde evenementen zullen ook de bedrijfswebsite Yammer en de ICTO-website gebruikt worden.

Contact

Prof. dr. Mieke Adriaens

Stages

Doel

Met dit onderwijsinnovatieproject wil de faculteit docenten inspireren rond het thema stages. Dat doet ze door een overzicht te krijgen over de aanpak van stages binnen een aantal opleidingen en een aantal goede praktijken in de kijker te plaatsen via een broodje Martinnovatie rond ‘stages’, in te zetten op een aantal subthema’s en de aanmaak van een centraal facultair loket voor stages waar bedrijven zich kunnen aanmelden om een vacante stageplaats te melden en studenten op zoek kunnen gaan naar een geschikte stageplaats.

Contact

Prof. dr. Mieke Adriaens

Multidisciplinair projectwerk in een fablab (fabrication laboratory)

Doel

De bedoeling van dit project is een kader te scheppen voor opleidingsoverschrijdend projectwerk. Dat wil de faculteit doen door studenten en docenten te laten kennismaken met de werking van Timelab/Reagent én door een opleidingsoverschrijdende workshop “Arduino” te organiseren op de campus Sterre. De fablabs Timelab en Reagent zorgen voor zo’n multidisciplinair kader. Het zijn laagdrempelige werkplekken gericht op co-creatie. Arduino is een opensource-computerplatform ontworpen voor iedereen die geïnteresseerd is in het maken en ontwerpen van slimme en creatieve objecten die kunnen reageren op hun omgeving. De mogelijke toepassingen zijn erg breed en bieden ruimte voor toepassing binnen alle opleidingen van de faculteit Wetenschappen. De workshop is dus prima geschikt om studenten interdisciplinair samen te brengen.

Contact

Prof. dr. Mieke Adriaens