Opleidingskwaliteit

06-TILE-KiesKwaliteit.jpg

De opleiding heeft een duidelijke visie, opleidingscompetenties die nationaal en internationaal relevant en afgetoetst zijn en voldoen qua niveau, inhoud en oriëntatie.

De opleiding heeft een logisch opgebouwd programma en een goede afstemming tussen leerresultaten, programma en werkvormen.

De opleiding heeft een toetsvisie en toetsbeleid afgestemd op de leerresultaten en het leerproces.

Er is een cultuur van permanente kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering in de opleiding.

De opleiding deelt optimaal informatie en communiceert met alle betrokkenen.

 

VORIGE: 5. Verleg grenzen