De onderwijsvisie en - strategie van de UGent: Multiperspectivisme

Multiperspectivisme als onderwijsfilosofie

Multiperspectivisme, de onderwijsvisie en - strategie van de UGent, refereert in haar beginzin aan de kernspreuk van de UGent, die ondertussen bekend is over heel Vlaanderen: Durf Denken.

De kernspreuk sluit perfect aan bij zowel de ingesteldheid van de UGent - pluralistisch, onafhankelijk, kritisch - als bij de dwarsheid en nuchterheid waarvoor Gent als stad bekend staat.

In de visietekst wordt de kernspreuk - Durf Denken - uitgediept tot een ongewoon kernwoord: “multiperspectivisme”.

Verder wordt onderwijs in de visietekst gesitueerd binnen het brede veld van de universitaire activiteiten. Daarbij wordt aangetoond dat onderzoek, maar ook zaken zoals sociale voorzieningen, de verhouding tot de buitenwereld en de interne bestuursvorm niet losstaan van het onderwijsproces en zijn onderliggende waarden maar er net een versterking en uitbreiding van vormen.

Every way of seeing is also a way of not seeing. It is better to have a variety of models and archetypes so we stay flexible and open. Kenneth Burke

Meer informatie

Download hier de volledige tekst Onderwijsvisie multiperspectivisme

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met