Civic learning

Leerdoelen of eindcompetenties van CSL worden opgesplitst in twee categorieën:

 1. Academische leerdoelen
 2. Maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen

Omdat het verwerven van vooropgestelde maatschappelijke en persoonlijke competenties van de student een sterk motief is voor het implementeren van CSL in een opleidingsonderdeel, gaan we hier uitgebreider op in. In de literatuur spreekt men in dit geval over ‘civic learning’.

Maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen kunnen divers worden ingevuld naargelang het vakgebied en de specifieke invulling van het CSL-opleidingsonderdeel. Bij het vastleggen van de maatschappelijke leerdoelen kan je een onderscheid maken tussen:

 1. Maatschappelijke kennis
 2. Maatschappelijke vaardigheden
 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin

Maatschappelijke kennis

 1. Kennis van problemen of noden in bepaalde contexten
 2. Kennis van systematische processen van ongelijkheden, uitsluiting en onderdrukking
 3. Kennis van gemeenschaps- of organisatieprocessen
 4. Inzicht in democratie

>> Meer informatie over de thema's en na te treven doelen binnen de thema's

Maatschappelijke vaardigheden

 1. Interculturele vaardigheden
 2. Communicatievaardigheden
 3. Leiderschapsvaardigheden
 4. Community building
 5. Conflict management
 6. Onderzoeksvaardigheden
 7. Analysevaardigheden
 8. Kritisch denkvermogen
 9. De vaardigheid theorie toe te passen in de praktijk

>> Meer informatie over de thema's en na te streven doelen binnen de thema's

  Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin

  1. Actief burgerschap
  2. Maatschappelijke activiteit
  3. Ethiek

  >> Meer informatie over de thema's en na te streven doelen binnen de thema's

  Bron

  Brammer, L., Dumlau, R., Falk, A., Hollander, E., Knutson, E., Poehnert, J., Politano, A. & Werner, V. Core competencies in civic engagement. A working paper in the center for engaged democracy’s policy papers series, 1-31.