Maatschappelijke kennis

Kennis van problemen of noden in bepaalde contexten

CSL-leerdoelen zijn vaak gericht op het verhogen van het bewustzijn van en de kennis over bepaalde problemen of specifieke noden op lokaal, nationaal of globaal vlak.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student ontwikkelt inzicht in maatschappelijke kwesties en problematieken in bepaalde contexten.
 2. De student ontwikkelt begrip van de sociale, politieke en economische factoren die een bepaald probleem in de gemeenschap, waarin de student een engagement aangaat, in stand houdt.
 3. De student ontwikkelt kennis en begrip van ten minste één specifieke kwestie, probleem of context, waarop het maatschappelijk engagement gericht is en ontwikkelt een bepaalde maatschappelijke vaardigheid door het zoeken naar oplossingen voor deze kwestie, dit probleem of context.
 4. De student ontwikkelt systematisch inzicht in sociale en omgevingsvraagstukken.
 5. De student wordt zich bewust van de noodzaak aan sociale veranderingen in bepaalde contexten.

Kennis van systematische processen van ongelijkheden, uitsluiting en onderdrukking

Een tweede veel voorkomend thema, waarbinnen leerdoelen geformuleerd worden, is het begrip over systematische processen van uitsluiting en ongelijkheid.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student ontwikkelt inzicht in ongelijkheid en onderdrukking in de gemeenschap en de nood aan sociale verandering.
 2. De student ontwikkelt inzicht in de oorzaken van processen van ongelijkheid, onderdrukking en uitsluiting.
 3. De student ontwikkelt inzicht in een bepaald probleem in de gemeenschap veroorzaakt door systematische ongelijkheid en onderdrukking van een bepaalde doelgroep.
 4. De student ontwikkelt inzicht in de impact van systematische ongelijkheden op het leven en de mogelijkheden van een specifieke doelgroep.
 5. De student ontwikkelt inzicht in de structuren en instituties die ongelijkheden op basis van etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking, … in stand houden of tegenwerken.

Kennis van gemeenschaps- of organisatieprocessen

In een derde veel voorkomend thema focussen studenten op inzicht in de gemeenschap en/of de organisatie waarbinnen deze actief is.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student ontwikkelt inzicht in de sociale problemen die aangepakt worden door de organisatie in een specifieke gemeenschap.
 2. De student ontwikkelt inzicht in bestaande theorieën uit de sociale wetenschappen die verbonden zijn met problemen in de gemeenschap die door de organisatie worden aangepakt.
 3. De student ontwikkelt inzicht in de samenhang tussen gemeenschap, organisatie en de bredere samenleving.
 4. De student ontwikkelt inzicht in de sociale, culturele,
 5. politieke en economische factoren eigen aan een bepaalde gemeenschap.
 6. De student ontwikkelt inzicht in de besluitvormingsprocessen in (een) organisatie(s).
 7. De student ontwikkelt inzicht in noden en redmiddelen in een specifieke gemeenschap.
 8. De student krijgt inzicht in diverse culturen, de geschiedenis, de waarden, … die vorm geven aan specifieke gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Inzicht in democratie

In een vierde veel voorkomend thema wordt van studenten verwacht dat ze inzicht en kennis verwerven in democratie in de brede zin van het woord. Leerdoelen kunnen zeer divers zijn; van inzicht in buurtrechten, over inzicht in lokale politiek tot inzicht in het politiek bestuurlijk systeem.

Voorbeelden van na te streven doelen:

 1. De student heeft inzicht in democratische processen verbonden met de organisatie en/of gemeenschap, op basis van wetgeving, rapporten van de overheid, rechterlijke uitspraken, non-profit organisatiewebsites, krantenartikelen, …
 2. De student heeft inzicht in theorieën, processen, concepten, die essentieel zijn om een democratische samenleving op te bouwen.
 3. De student heeft kennis van kritische sociale, culturele, politieke en historische dynamieken onderliggend aan de democratisering van de samenleving.
 4. De student begrijpt verschillende stijlen van publiek leiderschap.
 5. De student verwerft historisch en sociologisch begrip van democratische bewegingen.
 6. De student krijgt inzicht in de rol van politieke leiders die bijdragen tot de democratische samenleving.
 7. De student verwerft inzicht in politieke systemen.

Naar de andere thema's

>> Maatschappelijke vaardigheden

>> Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin