Naar CSL in 5 stappen

STAP 1: leerdoelen en doelstellingen bepalen

In CSL is het van belang dat het engagement of de service die de student verleent, zowel gericht is op eindcompetenties van de student (de leerdoelen), als op de tegemoetkoming aan reële maatschappelijke noden gedefinieerd vanuit de gemeenschap of organisatie waarmee samengewerkt wordt.

>> Informatie over STAP 1

STAP 2: partnerschappen opbouwen

In CSL wordt vaak een partnerschap aangegaan met een organisatie in het maatschappelijk middenveld of een non-profit organisatie.

In het kader van het implementeren van CSL binnen een opleidingsonderdeel kunnen partnerschappen aangegaan worden vanuit twee uitgangspunten:

  1. Als lesgever wil je CSL als onderwijsvorm opnemen, en zoek je zelf actief naar (een) partner(s).
  2. Een organisatie/instelling in de gemeenschap is op zoek naar studenten in het kader van een bepaald maatschappelijk relevant project, wat kan leiden tot het organiseren van CSL als onderwijsvorm in het opleidingsonderdeel.

>> Informatie over STAP 2

STAP 3: ontwerpen of aanpassen van het opleidingsonderdeel

Zoals in elk opleidingsonderdeel bepaal je de onderwijsactiviteiten, gericht op de overdracht, inoefening, begeleide toepassing en integratie van leerinhouden.

In CSL zijn drie componenten aanwezig die met elkaar verweven zijn:

  1. De theoretische component
  2. De praktijkcomponent
  3. De reflectiecomponent

De componenten binnen CSL versterken elkaar en leiden tot twee categorieën leerdoelen:

  1. De academische leerdoelen
  2. De maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen

Bij het implementeren van CSL in een opleidingsonderdeel verdient elke component de nodige aandacht. Wanneer je vertrekt vanuit een bestaand opleidingsonderdeel vergt dit mogelijk enige aanpassing van de onderwijsaanpak.

>> Informatie over STAP 3

STAP 4: praktische organisatie van het opleidingsonderdeel

Bij aanvang van het opleidingsonderdeel is het aangewezen om aan de studenten duidelijk te maken waarom en op welke wijze CSL er deel van uitmaakt.

>> Informatie over STAP 4

STAP 5: evaluatie

Evaluatie van de leerdoelen voor de student

Net zoals bij elk ander opleidingsonderdeel toets je bij de student in welke mate deze op grond van de leerdoelen de competenties heeft verworven. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de student de vooropgestelde leerdoelen (academisch, maatschappelijk en persoonlijk) binnen het kader van CSL, bereikt heeft, kan deze als geslaagd beschouwd worden en verwerven zij credits.

Evaluatie van de kwaliteit van CSL in het opleidingsonderdeel

Deze evaluatie is van belang als feedback om de kwaliteit van CSL binnen het opleidingsonderdeel te kunnen bewaken en bevorderen. Op basis van de resultaten van de evaluatie kan je nagaan in hoeverre CSL binnen jouw opleidingsonderde(e)l(en) kan ontwikkelen en voortvloeien naar komende academiejaren. Bovendien kan het een motiverende factor zijn voor zowel lesgevers, als studenten, indien de kwaliteit van CSL kan worden aangetoond.

>> Informatie over STAP 5