STAP 5: evaluatie

Evaluatie van de leerdoelen voor studenten

Situering

Net zoals bij elk ander opleidingsonderdeel toets je bij de student in welke mate deze op grond van de leerdoelen de competenties heeft verworven.

Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de student de vooropgestelde leerdoelen (academisch, maatschappelijk en persoonlijk) binnen het kader van CSL, bereikt heeft, kan deze als geslaagd beschouwd worden en verwerven zij credits.

Principes

  1. Koppel de evaluatie aan de leerdoelen van de student. Deze leerdoelen bevinden zich in twee categorieën: de academische leerdoelen en de maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen.
  2. Stel de leerdoelen meetbaar op door deze op te splitsen in beoordelingscriteria, die ermee verbonden zijn.
  3. Wees duidelijk naar de studenten toe over de doelen, waarop je de studenten evalueert.
  4. Denk na over de evaluatievorm(en) die je wenst te hanteren en de evaluatiemomenten (periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie).
    1. Voorbeeld: Bij opleidingsonderdelen waarbij een ervaringsgerichte onderwijsvorm wordt ingebed, zoals bijvoorbeeld stages of CSL, gebruik je bij voorkeur evaluatievormen waarmee studenten hun individuele ontwikkeling zichtbaar kunnen maken, zoals het portfolio of intervisiegesprekken. Deze laten niet enkel toe de eindcompetenties te toetsen, maar ook het leerproces te evalueren.

  5. Bij CSL kan je een combinatie van evaluatievormen hanteren, van een examen waar je de academische leerdoelen toetst, tot een portfolio, presentatie, verslag, … waarbij je ook de maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen toetst.

Voorbeeld

Onderstaand vind je een voorbeeld van de evaluatie van de leerdoelen voor studenten in CSL, met betrekking tot het opleidingsonderdeel ‘Maatschappij en gezondheid’, waarbij evaluatie zowel gebeurt op basis van het portfolio (focus: de competenties), als op basis van een examen.

>> Ga naar het voorbeeld

Evaluatie van de kwaliteit van CSL in het opleidingsonderdeel

Situering

De evaluatie van CSL is van belang als feedback om de kwaliteit van CSL binnen het opleidingsonderdeel te kunnen bewaken en bevorderen.

Op basis van de resultaten van de evaluatie kan je nagaan in hoeverre CSL binnen jouw opleidingsonderde(e)l(en) kan ontwikkelen en voortvloeien naar komende academiejaren. Bovendien kan het een motiverende factor zijn voor zowel lesgevers, als studenten, indien de kwaliteit van CSL kan worden aangetoond.

De evaluatie van CSL kan gebeuren aan de hand van enquêtes, interviews, focusgroepen of observatieonderzoeken.

Voorbeelden

>> Voorbeeld 1

>> Voorbeeld 2

>> Voorbeeld 3

>> Voorbeeld 4

>> Voorbeeld 5

Bronnen

Ferrari, J. R. & Worrall, L. (2000). Assessments by community agencies: how “the other side” sees service-learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 7(1), 35-40.

Gallini, S. M. & Moely, B. E. (2003). Service-learning and engagement, academic challenge, and retention. Michigan journal of community service learning, 10, 5-14.

Hesser, G. (1995). Faculty assessment of student learning: outcomes attributed to service-learning and evidence of changes in faculty attitudes about experiential education. Michigan Journal of Community Service Learning, 2, 33-42.

Piper, B. DeYoung, M. & Lamsam, G. D. (2000). Student perceptions of a service-learning experience. American Journal of Pharmaceutical Education, 64(2), 159-165.

Steinke, P. & Fitch, P. (2007). Assessing service-learning. Research & Practice in Assessment, 1(2), 1-8. service learning tip sheets.