Definiëring

Definiëring

CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij studenten binnen een opleidingsonderdeel:

  1. academische competenties en leerinhouden verwerven,
  2. die ze toepassen in een maatschappelijke context (gemeenschap) en waarbij ze een maatschappelijk engagement aangaan,
  3. waarover ze kritisch reflecteren (Cress 2005, Eyler & Giles 1999, Furco 1996, Jacoby 1996).

Wat betekent CSL dus concreet?

CSL is dus een onderwijsvorm binnen een opleidingsonderdeel, met het oog op het verwerven van vooropgestelde competenties door de studenten, die tegelijkertijd een betekenisvolle sociale of maatschappelijke bijdrage leveren aan een bepaalde gemeenschap of doelgroep, door in te spelen op reële maatschappelijke of sociale noden en problemen.

De studenten passen theoretische leerinhouden toe tijdens een praktijkervaring, gekenmerkt door het opnemen van maatschappelijk engagement.

Typisch voor CSL is dat studenten reflecteren over hun leerervaring en dit maatschappelijk engagement, wat een leereffect heeft op academisch vlak, alsook op persoonlijk en maatschappelijk of sociaal vlak.

Bronnen

Cress, C. M., Collier, P. & Reitenauer, V. (2005). Learning through serving: A student guidebook for service-learning across the disciplines. Virginia: Stylus Publishing.

Eyler, J. & Giles Jr, D. E. (1999). Where's the learning in service-learning? Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Furco, A. (1996). Service-learning: A balanced approach to experiential education. Expanding boundaries: Serving and learning, 1, 1-6.

Jacoby, B. (1996). Service-learning in higher education: Concepts and practices. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.