Drie componenten in CSL

Drie componenten in CSL

De academische component

Deze component omvat de theorie en de wetenschappelijke denk- en referentiekaders die de studenten aangereikt krijgen binnen het opleidingsonderdeel. Deze component biedt een referentiekader dat bruikbaar is en dat studenten toepassen in de praktijkcomponent.

>> Meer informatie

De praktijkcomponent

De praktijkcomponent omvat de praktijkervaring in de vorm van een maatschappelijk engagement, dat studenten aangaan in een bepaalde maatschappelijke context of de ‘gemeenschap’.

De praktijkcomponent sluit aan bij de academische component. Het is de bedoeling dat de student de opgedane theoretische kennis kan toetsen aan of kan toepassen in de praktijk en omgekeerd leidt de praktijkervaring tot het versterken van het theoretisch begrip in het opleidingsonderdeel.

>> Meer informatie

De reflectiecomponent

De reflectiecomponent is heel kenmerkend in CSL. Deze derde component is als het ware de verbinding tussen de academische en de praktische component.

Leren en ontwikkeling vloeien in CSL niet enkel voort uit de praktijkcomponent op zich, maar het leereffect is ook het resultaat van een georganiseerd reflectieproces.

>> Meer informatie

Naar de andere kenmerken

>> CSL als ervaringsgerichte onderwijsvorm

>> Maatschappelijk engagement in een reële context

>> Wederkerigheid

>> Curriculair

    Bronnen

    Bringle, R. G. & Hatcher, J. A. (1999). Reflection in service learning: Making meaning of experience. Educational Horizons, 77, 179-185.

    Eyler, J. (2002). Reflection: linking service and learning—Linking students and communities. Journal of Social Issues, 58(3), 517-534.

    Hatcher, J. A., Bringle, R. G. & Muthiah, R. (2004). Designing effective reflection: What matters to service-learning? Michigan Journal of Community Service Learning, 11(1), 38-46.

    Pelco, L. (2010). Service-learning standards for quality practice. Minnesota: National Youth Leadership Council.