Wederkerigheid

Wederkerigheid

LearningService

De praktijkervaring is, in combinatie met de theoretische en reflectiecomponent, gericht op het verwerven van vooropgestelde eindcompetenties geformuleerd in het opleidingsonderdeel.

De eindcompetenties van een opleidingsonderdeel waarvan CSL deel uitmaakt, behelst verschillende categorieën leerdoelen:  naast academische leerdoelen, gaat het ook om maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen.

De nadruk ligt eveneens op de meerwaarde van de ondersteuning en de academische expertise van de student in de gemeenschap, vertrekkende vanuit vooraf bepaalde maatschappelijke noden en doelstellingen in deze gemeenschap.

De gemeenschap heeft dus baat bij de praktijkervaring van de student, wat idealiter leidt tot het bevorderen van de kwaliteit van de maatschappelijke context.

  Naar de andere kenmerken

   >> Drie componenten in CSL

   >> CSL als ervaringsgerichte onderwijsvorm

   >> Maatschappelijk engagement in een reële context

   >> Curriculair

    Bronnen

    Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE bulletin, 3, 7.

    d'Arlach, L., Sánchez, B. & Feuer, R. (2009). Voices from the community: A case for reciprocity in service-learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 16(1), 5-16.

    Gelmon, S. B., Holland, B. A., Seifer, S. D., Shinnamon, A. & Connors, K. (1998). Community-university partnerships for mutual learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 5, 97-107.

    Pelco, L. (2010). Service-learning standards for quality practice. Minnesota: National Youth Leadership Council.

    Ward, K. & Wolf-Wendel, L. (2000). Community-centered service learning moving from doing for to doing with. American Behavioral Scientist, 43(5), 767-780.

    Zlotkowski, E. (1999). Pedagogy and engagement. Colleges and universities as citizens, 96-120.