Veel gestelde vragen

Waarom is niet elke ervaringsgerichte onderwijsvorm CSL?

Bij ervaringsgerichte onderwijsvormen staan praktijkervaringen en reflectie van studenten centraal als middelen om kennis te verwerven. CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm, maar  niet elke ervaringsgerichte onderwijsvorm behoort tot CSL.

Voorbeeld: Een stage bij een non-profit bedrijf of een excursie in het veld zijn toepassingen van ervaringsgerichte onderwijsvormen, maar zijn geen CSL.

In tegenstelling tot deze ervaringsgerichte onderwijsvormen, leidt in CSL de concrete ervaring van de student tot leren voor de student, maar ook tot voordelen bij bepaalde afgelijnde gemeenschappen, doelgroepen en/of organisaties. De praktijkervaring van de student wordt afgestemd op specifieke en reële noden binnen een bepaald organisatie of gemeenschap.

Waarom moeten studenten reflecteren in CSL?

Reflectie wordt in CSL aangewend om studenten kritisch te laten nadenken over hun maatschappelijk engagement én hun eigen leerproces op zowel academisch, persoonlijk als maatschappelijk vlak. Met reflectie wordt binnen CSL ook een link gelegd tussen de theoretische en de praktijkcomponent.

Hoe ziet de timing van CSL er uit?

De timing van de verschillende componenten (de theoretische, praktijk- en reflectiecomponent) binnen een opleidingsonderdeel kan heel gevarieerd zijn, zowel wat betreft de totale tijdsduur, als wat betreft de planning ervan (vb.: de praktijkervaring neemt twee volle weken in beslag, de praktijkervaring neemt een dag per week in beslag gedurende een bepaalde periode, een paar uur per dag gedurende een bepaalde periode, …).

Voorbeeld: In het opleidingsonderdeel ‘Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg’ zijn studenten gedurende een volledige COPC-week heel actief (uiteraard is er ook de theoretische voorbereiding, de reflectie en de evaluatie), terwijl binnen het opleidingsonderdeel ‘Coaching en diversiteit’, studenten een academiejaar lang mentor zijn van een eerstejaarsstudent. Heel belangrijk is dat je voldoende tijd voorziet voor de studenten om tijdens de praktijkervaring de wederzijdse doelen (leerdoelen student en maatschappelijke doelen) te bereiken.

Behoort een maatschappelijk engagement thuis binnen de lesopdracht? Kunnen credits worden verleend?

In een goed CSL-ontwerp biedt het maatschappelijke engagement (de praktijkcomponent) voor studenten de mogelijkheid de academische leerdoelen op een toegepaste manier te verwerven. Studenten integreren de theorie in een praktische context en door middel van reflectietechnieken maken studenten dan opnieuw de brug naar de academische leerdoelen. De meerwaarde is verder het verwerven van de andere categorieën leerdoelen die verbonden zijn met CSL én de doelen die in de gemeenschap en/of organisatie worden gerealiseerd.

Zijn studenten voldoende gewapend om met complexe en reële problemen om te gaan binnen de organisatie of gemeenschap?

In een goed CSL-ontwerp worden studenten voorbereid op het specifieke maatschappelijk engagement. Uiteraard is het belangrijk dat geschikte, haalbare taken vastliggen. De studenten worden bij voorkeur georiënteerd in de gemeenschap, krijgen uitleg over de functie van de organisatie, de missie, visie, doelstellingen, … zodat zij zich vooraf een duidelijk beeld kunnen vormen.

Is CSL toepasbaar binnen mijn vakgebied?

CSL kan effectief gebruikt worden in elke discipline. Hoewel dit in sommige vakgebieden, zoals in de sociale wetenschappen, minder verbeelding vergt, kan mits creativiteit ook in de exacte wetenschappen CSL worden toegepast.

Hoe evalueer ik studenten op basis van CSL?

Studenten evalueer je in het licht van de vooropgestelde leerdoelen op basis van producten die voortkomen uit CSL. Producten kunnen bijvoorbeeld zijn: het portfolio, een presentatie, de participatie aan een groepsdiscussie, een schriftelijk examen, academische paper, … De manier van evalueren kan verschillen naar gelang categorie leerdoelen bij CSL.

Bron

Hatcher, J.A. (ed.). (1998). Service learning tip sheets: a faculty resource guide. Indianapolis: Indiana Campus Compact.