Waarom CSL?

  Meerwaarde voor studenten

  Studenten ervaren voordelen, zowel op academisch, professioneel, als op persoonlijk vlak.

   1. Beter begrip van de leerinhouden en betere academische prestaties.
   2. Vergroten actieve betrokkenheid van de student bij het lesgebeuren.
   3. Hands on ervaring in de praktijk, wat meer professionele kansen biedt.
   4. Ontdekken en bevorderen van normen en waarden.
   5. Ontwikkelen kritisch denken en probleemoplossend vermogen.
   6. Begrip ontwikkelen voor andere culturen en referentiekaders (diversiteit).
   7. Inzicht krijgen in complexe sociale problemen en de oorzaken ervan.
   8. Stimuleren actief en maatschappelijk verantwoord burgerschap.
   9. Ontwikkelen persoonlijke, professionele en maatschappelijk relevante vaardigheden (vb.: interpersoonlijke vaardigheden, communicatievaardigheden, leiderschapsvaardigheden, …)
   10. Testen van vaardigheden, normen, waarden en attitudes in de praktijk.
   11. Inzicht krijgen in eigen interessevelden.
   12. Samenwerken met professionals.
   13. Mogelijkheden krijgen om samen te werken met andere studenten en te interageren met peers.
   14. Ontwikkelen van een professioneel netwerk met wie men later contact kan opnemen in het kader van stage of jobs.

    Meerwaarde voor community partners

    Community partners (organisatie en/of gemeenschap) ervaren voordelen op volgende manieren:

     1. Tegemoetkoming aan reële noden in de gemeenschap en/of het oplossen van complexe sociale problemen in een steeds veranderende maatschappij.
     2. Biedt studenten de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, wat leidt tot actieve democratische burgers van de toekomst.
     3. Biedt potentieel om partnerschappen aan te gaan met de universiteit als kennisinstelling.
     4. Ontvangen van bijkomende hulp in het bereiken van doelen in de gemeenschap en/of de organisatie.
     5. Nieuwe energie, enthousiasme en perspectieven in de organisatie.
     6. Groei van vrijwilligerswerk, door kruisbestuiving van ervaringen met andere studenten.
     7. Bevorderen van het bewustzijn over sociale problemen in de gemeenschap.
     8. Correctie van misinterpretaties van sociale problemen.

      Meerwaarde voor faculteiten en lesgevers

      Faculteiten en lesgevers ervaren voordelen op de volgende manieren:

       1. Bevorderen actief leren van de student.
       2. Leidt tot innovatieve leermethodes (probleemgestuurd, interactief en interdisciplinair onderwijs).
       3. Aantrekken van gemotiveerde en geëngageerde studenten.
       4. Mogelijkheden tot het bevorderen van netwerk- en samenwerkingsmogelijkheden met andere faculteiten uit andere disciplines.
       5. Leidt tot nieuwe inzichten voor onderzoek en discussie.
       6. Bevorderen van de social accountability van de universiteit (de maatschappelijke profilering), wat kan leiden tot een goede reputatie van de universiteit. Iets terugdoen voor de gemeenschap wordt gewaardeerd.
       7. Opbouwen van partnerschappen met organisaties die wederzijds voordelig zijn en kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden.
       8. Uitbouwen van de kennis over noden en problemen in de gemeenschap en mogelijkheid tot grotere betrokkenheid.
       9. Creëren van nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en publicaties.

       Bronnen

       Community Service Learning Center (2011, 30 January). Benefits of service-learning. Geraadpleegd op 20 september 2013. Op het World Wide Web:
       http://www.servicelearning.umn.edu/info/benefits.html

       Eyler, J., Giles Jr, D. E., & Braxton, J. (1997). The impact of service-learning on college students. Michigan Journal of Community Service Learning, 4, 5-15.

       Kraft, R. J. (1996). Service Learning: An Introduction to Its Theory, Practice, and Effects. Education and urban society, 28(2), 131-59.

       Miron, D., & Moely, B. E. (2006). Community Agency Voice and Benefit in Service-Learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 27-37.

       Molenaar, L. (2013). Haalbaarheidsonderzoek Community Service Learning Fase 1. Niet-gepubliceerd rapport, Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

       Scales, P. C., Blyth, D. A., Berkas, T. H., & Kielsmeier, J. C. (2000). The effects of service-learning on middle school students’ social responsibility and academic success. The Journal of Early Adolescence, 20(3), 332-358.

       Strage, A. (2004). Long-Term Academic Benefits of Service-Learning: When and Where do They Manifest Themselves? College Student Journal, 38(2), 257.