Wat? Waarom? Hoe?

Wat?

Community Service Learning (CSL) is een onderwijsvorm waarbij studenten in een opleidingsonderdeel theoretische kennis toepassen tijdens een concreet maatschappelijk engagement binnen of buiten de universiteitsmuren.

Studenten komen hiermee tegemoet aan reële noden binnen de samenleving. Bovendien worden studenten aangespoord om kritisch te reflecteren over hun maatschappelijke bijdrage en hun eigen leerproces.

Waarom?

Via CSL schenkt de UGent meer aandacht aan maatschappelijk engagement in het academisch onderwijs. Op die manier wil de UGent bijdragen tot de maatschappelijke profilering van de universiteit in het algemeen, de maatschappelijke relevantie van haar onderwijs, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van studenten en de verbetering van de levenskwaliteit van bepaalde gemeenschappen en doelgroepen.

"De UGent leidt haar studenten op tot wereldburgers die samen op een open, kritische en zelfstandige manier een rol spelen in een steeds veranderende samenleving."

Hoe?

De UGent wil nieuwe initiatieven van CSL aanmoedigen. Daarom werd een CSL-tool ontwikkeld, die lesgevers een leidraad biedt voor het implementeren van CSL in nieuwe of bestaande opleidingsonderdelen van de UGent.

Wens je CSL in een opleidingsonderdeel te implementeren? Misschien hoef je niet van nul te beginnen en zijn er al een aantal CSL-kenmerken in je lespraktijk aanwezig.

>> Check het hier uit!