De boekenbende (3 SP)

Instelling

KU Leuven, Campus Brussel

Opleiding

Bachelor in de toegepaste taalkunde & Bachelor in de taal- en letterkunde

Studiejaar

Bachelor, schakel en masterstudenten

Omschrijving

Anderstalige kinderen van Brusselse scholen (3de kleuterklas en 1ste leerjaar) worden vijf weken lang bij hen thuis voorgelezen in het Nederlands. Daarmee wil het project de kinderen (en hun ouders) zowel een leescultuur bijbrengen als een betere kennis van het Nederlands. De studenten lezen zelf voor in het eerste semester, en werken in het tweede semester een paper uit waarin ze reflecteren over een relevant aspect van het project (bv. voorleescultuur, receptie van jeugdliteratuur, multiculturaliteit in het Nederlandstalige onderwijs in Brussels, de rol van het bibliotheekwezen daarin, …). Ze wonen ook twee relevante lezingen bij. Het project is een samenwerking met de Boekenbende Aan Huis, een initiatief van de Brusselse bibliotheken.